‪...‬טוען
 

שירים ופזמונים

מאז ירד אלינו האווירון, לא הפסקנו לשיר. הייתה זו המנגינה שלא ניתן להפסיק או המנגינה שעולה לה לה לה לה... תמיד ליווה הזמר את הטייסים, אנשי הקרקע, המטוסים ואת הנוסעים הטסים בארץ ולחו"ל...

מצאנו לנכון לאסוף את השירים יחד עם שאר החומר שבאתר שהרי גם השירים הם חלק ממורשת התעופה שלנו. חילקנו את השירים לכמה קטגוריות:


עזרתכם באיסוף השירים חשובה לנו!

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...