Loading...
 

ספרי תעופה

ספרים, חוברות ומגזינים שראו אור בנושא התעופה, צבאית ואזרחית, במדינת ישראל, ארץ ישראל ובמזרח התיכון.

זאת גם ההזדמנות לשבח את מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל, על מפעל נפלא בו נסרקו לקבצי PDF ספרי תעופה רבים העוסקים בתעופה בישראל ובחיל האוויר הישראלי בפרט.

הספריה הדיגיטאלית להיסטוריה ומורשת חיל האוויר נועדה לקרב את הציבור הרחב ואת בני הנוער בפרט להיסטוריה ולמורשת חיל האוויר הישראלי. באתר ניתן לצפות גם במספר סרטים.

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...