‪...‬טוען
 

סמל

סמל - יש המציינים סמ"ל - ראשי תיבות של סגן מחוץ למניין כתרגום מהאנגלית - Non Commissioned Officer - NCO.

הדרגה נחשבת לדרגת הפיקוד הנמוכה ביותר. על פי רוב, מועלים חיילים לדרגה זו לאחר השלמת קורס סמלים, או לאחר השלמת הכשרה מקצועית מתקדמת שבסופה לעתים מתקיים "מבחן שלב", או לאחר מעבר "מבחן סמל" (אשר למעשה מבטא הסמכה לדרגת סמל אף אם החיל לא עבר הכשרה מקצועית למקצוע צבאי כלשהו).

הפז"ם לדרגה משתנה על פי ההכשרות שעבר החייל ומקצועו הצבאי.

Image

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...