‪...‬טוען
 

מבצע 'עובדה'

פעולות חיל האוויר ב"מבצע 'עובדה'

שדה־טיס שהוכשר במרחבי הערבה סייע לכוחות שהדרימו


כיום, שרים אצלנו "היי דרומה לאילת!" תיירים עליזים ומתרוננים עולים למטוסי "אילתה" וטסים ביעף לפאתי דרום — לים סוף. אילת הפכה לשם דבר בישראל, וכי מי אינו מעונין לרדת לאילת ולהפקיד עצמו בידי קסמי הנוף ובקעות הפלאים האופפים את אילת מכל עבריה?
ניתן עתה להסיר הלוט מעל אחת מפרשות הגבורה של צה"ל פרשה שחל קרב בהתהוותה לחיל האויר שלנו, הכוונה — "מבצע עובדה". אמנם, נתגלו כבר פרטים רבים של דרך התקדמותם של כוחות הרגלים לאילת, אולם אך מעט סופר על חלקו של חיל האוויר.

בסקירה המתפרסמת ברשותו האדיבה של הצנזור הצבאי (שזו הפעם הראשונה מתוך פעמים רבות שעלי ־ההגהה לא "ספגו" "קוים אדומים" ו"פניצילין קל" סייע להם לקבל את החותמת "אושר"), מתוארת השתתפות החיל במבצע באופן כללי (אף כי ישנם הרבה פרטים), ולא את הכל ניתן עדיין לגלות. הננו תקווה שב״ספר דברי הימים של ח.א.ל.״ תהיה תמונת מבצע זה שלמה ובהירה.

מטוסי חיל האויר לישראל של קחו חלק במסע האיתנים לאילת, ביצעו את אחת המשימות הנועזות והמופלאות ביותר בכל תולדות מלחמת השחרור. התכנון המדוייק של הפעולה, העזת הטייסים בשעת המבצעים השונים, והתיאום הרב עם כוחות הרגלים, כל אלה הוכיחו את יעילותו הרבה של החיל. ץ
היה זה ימים מספר לפני ״מבצע עובדה״ — בטרם ניתנה הפקודה לכוחות הקרקע לנוע. במטה הטייסת, אי שם, הורגשה כבר תכונה רבה, לאחר הודעת קצין הקישור על שיירת־סיור העומדת לרדת לכיוון אילת, בכדי לסמן את דרכי התקדמות הכוחות שיובאו בעקבותיה ולקבוע מקומית ה: י ה לאוירונים קלים וכבדים. על מטוסי חיל האויר הוטל התפקיד לסלול את הדרך לפני השיירה הזו, שיצאו בה מומחים לשדות תעופה משרות בינוי של חיל האויר. אנשי השיירה נעזרו בתצלומי השטח שסופקו ע"י המטוסים שסיירו עוד זמן רב לפני המבצע את כל דרכי הדרום הרחוק בלוית סיירי הצבא וחיפשו דרכים נוחות להתקדמות.

תפקיד מטוסינו ביום הראשון להתקדמות שיירת הסיור לא היה גדול ביותר, הואיל והדרכים היו ברורות. ככל שהתקדמה השיירה דרומה בדרכים בלתי מוכרות, הופעלו מטוסי חיל האויר שחגו מעל השיירה והודיעו לה על אפשרויות ההתקדמות מבחינת הקרקע ומבחינה צבאית. לפעולה זו הכניס חיל האויר ״פרימוסים״ קטנים אשר יכלו לחנות מדי פעם בפעם על שטחים מישוריים, שנמצאו ע״י היחידות המדרימות.

ברור, שהנחיתות הללו בשדה בלתי מוכר ועל פיסת מישור קצרה, היו מסוכנות מאד, אולם הטייסים המאומנים שיחקו במטוסיהם הקטנים ככלי ביד היוצר וביצעו ירידות מפליאות. הכוחות המכינים המשיכו להתקדם בדרך לא דרך, וטייסינו סיפקו להם אוכל, בנזין, ידיעות, תצלומים שדנים, וקשרו את השיירה עם מטה החזית. פעמים רבות נאלצו המטוסים לבצע טיסות נמוכות מאד על מנת לגלות את מקום השיירה שהיתה נבלעת בואדיות בין צוקים וסלעים. אירעו מקרים שטייסינו חגו מעל השיירה, אולם לא הצליחו לגלות אותה על אף הקשר האלחוטי שהוחזק ביניהם.
במקרים כאלה היו זורקים הסיירים פצצות עשן שבעזרתן היו טייסינו חוזרים ומגלים את מקום המתקדמים. מחמת תנאי הקרקע המיוחדים היו המטוסים נאלצים לצלול ולטוס בגובה של מטר אחד מעל פני הקרקע לספק מזון וציוד שונה.
בהתאם לידיעות שסופקו ע״י שיירת הסיירים הזו, הוכן כל המסע הגדול לפריצת הדרך לאילת שיצא לפועל מספר ימים לאחר שוב השיירה ובלוית אותם הסיירים.

בסיס ״אברהם״

במרחבי הנגב השוממים מעבר לואדיות וכפי־צוקים מזדקרים, גילו סיירי הצבא המתקדם ואנשי חיל האויר, שטח מישורי רחב־ידים שהתאים לחנית מטוסים קטנים וגדולים. אנשי הג'יפים הראשונים ש״צדד את המקום, ניגשו מיד למלאכה כשעליה מנצחים בהתלהבות ובמסירות שאינה יודעת גבול אנשי חיל האויר ש״מציאה״ זו היתה להם כאויר לנשימה. לא עברו שעות מספר והמסלולים הותקנו והותאמו לירידת מטוסי כבדים. הוקם שדה תעופה גדול על כל ציודו, עט תחנת רדיו אלחוטית, מגדל פקוח וכל השרותים הדרושים. על גבעה החולשת על השדה הועמדו אהלי הסיירים המנומרים שכונו בפי אנשי הבסיס ״אהלי אסקימו״. הבסיס נקרא בשם בסיס ״אברהם״ על שם אברהם אבינו, אולם טייסי חיל האויר כינוהו לראשונה בשם ״שדה תפוח״ על שם אחד הטייסים — מגלה המקום.
שדה זה שימש קרש קפיצה אחרון לכוחות הקרקע שפרצו לאילת ובו נערכה ההתארגנות של הט־רים שהגיעו מצפון. מיד הוטסו למקום אנשי צוות הקרקע שקיימו את הבסיס והחזיקוהו ודאגו ליעילות עבודת המטוסים. באותו לילה הגיעו כבר מטוסי האספקה הראשונים. המסלולים הוארו לכתחילה ע״י פנסי נפט, אולם כבר בלילה השני הותקנה תאורה חשמלית ושני קוים נוצצים נמתחו לשני צדיהם. ביום סומנו המסלולים בעזרת חתיכות בד לבנות שנמתחו לאורך המסלולים.

הדף הקרבי הראשון של אחת מהחטיבות שהשתתפו ב״מבצע עובדה״ מדבר בשבח קשרי חיל האויר שהתחילו להדריך את האוירונים 5 שעות אחרי ההשתלטות על השדה.

פומה

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...