‪...‬טוען
 

טייסת 105

כינוי

 • טייסת 'העקרב'

היסטוריה

 • ב-20 באוגוסט 1950 הוקם 'גף אימונים מבצעיים' במסגרת טייסת 101 שעדיין פעלה מבסיס רמת דוד, תחת פיקודו של משה פלד. הטייסת הפעילה 20 מטוסי ספיטפייר שהועברו אליה מטייסת 101 לשם ביצוע קורס אימון מבצעי (קא"ם) לבוגרי קורס הטייס, לאחר שטייסת 101 הוסבה לטייסת מוסטנג.
 • בדצמבר 1950 הפכה לטייסת עצמאית עם 20 מטוסי ספיטפייר בפיקודו של מנחם בר
 • סמל הטייסת נבחר כעקרב כזכר לסמל שהציע מרדכי (מודי) אלון לטייסת 101, שביכרה על פניו את סמל הגולגולת המכונפת (סמל דומה שימש טייסת אוסטרלית שפעלה מבסיס רמת דוד).
 • בשנת 1955 הוצאו מטוסי הספיטפייר משירות והטייסת נסגרה
 • בשנת 1956 נפתחה הטייסת מחדש כטייסת מבצעית כשהיא מתבססת על 20 מטוסי P-51 מוסטנג שהוצאו משרות בטייסת 107. על הטייסת פיקד רב-סרן משה מלניצקי) תדמור
 • במבצע 'קדש' פעלה מבסיס רמת דוד והשתתפה במבצע שיוחד למטוסי המוסטנג של החיל ומטרתו קריעת קווי הטלפון שחיברו מפקדות צבאיות של המצרים בסיני כדי לנתק את כוחות האויב מתקשורת ולערפל המידע בעת הקרב. בנוסף השתתפה הטייסת בהפצצות מתחמים, סיוע לכוחות קרקע, תקיפות חי"ר ושריון. בקרבות איבדה הטייסת שלושה מטוסים.
 • ב-31 באוקטובר 1956 השתתפה בתקיפה באזור אבו עגילה, בתקיפה זו הופל מטוסו של מפקד הטייסת רב-סרן משה (מלניצקי) תדמור מאש נ"מ מצרית והוא נהרג.
 • ב-20 בינואר 1957 נסגרה הטייסת וכל מטוסיה הועברו אל טייסת 'הכנף המעופפת' (כיום טייסת 'מגיני הדרום').
 • ב-20 באוגוסט 1958 נפתחה הטייסת מחדש בבסיס חצור כטייסת סמב"ד (סופר מיסטר B2) והייתה למובילה של החיל למשך שלוש שנים, עד להגעת המיראז' 3 ("שחק") לחיל האוויר.
 • בשנות ה-60 קלטה הטייסת מטוסים נוספים מעודפי חיל האויר הצרפתי
 • ערב מלחמת ששת הימים שאלה הטייסת מטוסים צרפתיים נוספים ששהו אותו זמן בשיפוץ בתעשייה אווירית לישראל
 • במלחמת ששת הימים מנתה הטייסת 35 מטוסים, תחת פיקודו של רב-סרן אהרון (יאלו) שביט וביצעה 507 גיחות שכללו תקיפת שדות-תעופה ומתקנים חיוניים, סיוע לכוחות קרקע ובמשימות אוויר-אוויר. הטייסת הפילה חמישה מטוסי אויב (כולם במסגרת מבצע 'מוקד') ופגעה ב-55 מטוסים על הקרקע. תשעה ממטוסי הטייסת הופלו, שישה טייסים נהרגו וטייס אחד נפל בשבי.
 • במהלך מלחמת ההתשה ביצעה הטייסת בעיקר משימות אוויר-קרקע. בין המבצעים בהם נטלה חלק היו מבצע 'תופת' בכראמה, כיבוש האי שדואן ומבצע 'בוקסר'.
 • בקיץ 1968 הוסבה הטייסת למטוסי "סער" - השבחה של הסמב"ד שהותקן בו מנוע J-52 של A-4 סקייהוק ונערכו בו שינויים נוספים, שהגדילו את תכולת הדלק ואת כושר נשיאת החימוש. סה"כ הוסבו 26 מטוסי סמב"ד ל"סער".
 • במהלך מלחמת יום הכיפורים ביצעה טייסת "העקרב", תחת פיקודו של שלמה שפירא, 887 גיחות - בעיקר במשימות סיוע בחזית תעלת סואץ. משימות נוספות בהן עסקה כללו תקיפת סוללות טק"א (טילי קרקע-אוויר), הגנת שטח, פיזור מוץ והנרות בלילה. במהלך המלחמה איבדה הטייסת שני טייסים. טייס נוסף נפל בשבי.
 • בשנת 1974 הוחלט לרכוש טייסת F-4 פנטום ("קורנס") חמישית וטייסת 105 נבחרה לקלוט את המטוסים.
 • בשנת 1975 החלה הטייסת בהסבה והפכה לטייסת הקורנס החמישית בחיל כשהיא קולטת 25 מטוסים.
 • במלחמת 'שלום הגליל' ביצעה הטייסת 335 גיחות
 • ב-9 ביוני 1982, השתתפה הטייסת במבצע 'ערצב-19' בבקעת הלבנון - מבצע בו הושמדו 14 סוללות טילי קרקע-אוויר סוריות.
 • ב-11 ביוני 1982, נקלע סגן-אלוף בן-עמי פרי למרדף אחר MiG-21 סורי, שיגר לעברו טיל מטווח 1,500 מטר והפילו. הייתה זו ההפלה היחידה של הטייסת בתקופת הפנטום והאחרונה של מטוס הפנטום בחיל האוויר
 • ב-6 בינואר 1988 הודממה הטייסת בשל קיצוצים מבצעיים ותקציביים. מפקדה האחרון בתקופת הקורנס, היה, תת-אלוף (מיל') יוסי גונן, לימים ראש להק אוויר.
 • ב-24 בדצמבר 1991 נפתחה הטייסת מחדש כטייסת 'ברק' מדגמי F-16C/D במקביל לטייסת 101
 • פחות משנה לאחר שהוקמה, ביצעה הטייסת את תקיפתה הראשונה בלבנון
 • הטייסת השתתפה במבצע 'ענבי זעם' ובמבצע 'דין וחשבון'
 • בשנת 2005 הוחלט על הפיכת טייסת 101 לטייסת 'ברק' חד-מושבי עם דגש על תחום עליונות אווירית וטייסת 105 לטייסת 'ברק' דו-מושבי בדגש משימות מיוחדות אסטרטגיות וכירורגיות ולשם כך הועברו הנווטים מטייסת 101 אל טייסת 'העקרב'.
 • במהלך מלחמת לבנון השנייה השתתפה הטייסת במשימות אוויר-אוויר, אוויר-קרקע וצילום. נוסף על אלו, נטלה הטייסת חלק פעיל בציד משגרי הרקטות, השמדת תשתיות חזבאללה ותקיפת מטרות מחבלים כחלק מהסיוע לכוחות הקרקע. כמו כן, הטייסת השתתפה במשימות לשיבוש ירי הרקטות לעבר ישראל.
 • במהלך מבצע 'עופרת יצוקה' תקפה הטייסת מטרות חמא"ס ונטלה חלק פעיל במשימות תקיפה של משגרי רקטות.

מפקדי הטייסת

Menu

This is just a sample menu - edit it


arrow Home Page
arrow Last changes
arrow Forums
arrow FAQS
arrow ...