Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » Rattler

Rattler

סמן ומציין לייזר מיניאטורי העונה למודל ה-SWAP – קטן, קומפקטי – וחזק: 1.7. ק"ג כולל בטרייה

המציין מיוצר בהיקף מלא וכבר הותקן בפלטפורמות אוויריות וקרקעיות בפרויקטים רבים וקיים בתצורת מטע"ד – Rattler C – שמשקלו פחות מ-500 גרם בלבד.

קיימים דגמים נוספים של המערכת, העונים על צרכים מבצעיים שונים, כמו ה-Rattler H בצורת אקדח, הנישא על ידי החייל הבודד.