Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » ELM 2288 - AD STAR

ELM 2288 - AD STAR

התעשייה אווירית לישראל? חשפה בסלון האווירי ב-Le Bourget מערכת מכ"ם חדשה מתוצרת אלתא מערכות.

מערכת ELM-2288 מיועדת לשימוש במשימות הגנה אווירית, עקיבה, התרעה מוקדמת ובקרת תעבורה אווירית (AD STAR - Air Defense, Surveillance, Threat alert and Air traffic control Radar), ומשתייכת למשפחת מערכות המכ"ם המתקדמות של חברת אלתא? הכוללת את:

  • מכ"ם 'אורן ירוק'? - ELM-2080 המהווה רכיב משמעותי במערכת ההגנה מפני טילים בליסטיים 'חץ'
  • מכ"ם ELM-2084 (ר"ז) - מכ"ם רב זרועי (ר"ז) - המכ"ם המבצעי של מערכת 'כיפת ברזל'?.

מכ"ם AD STAR הדיגיטאלי מציע יחס עלות/תועלת גבוה הודות לאופן פעולתו המשלבת טכנולוגיה מתוחכמת ומייצר מספר רב של אלומות הסורקות בו זמנית אזורים נבחרים.

המכ"ם פועל בתחום S-band ומספק המכ"מ נתונים מדויקים בתלת מימד על המטרות ובמקביל מבצע מספר משימות:

  • גילוי
  • סיווג ועקיבה אחרי מספר רב של מטרות
  • הנחיית נשק להגנה ותקיפה
  • בקרה אווירית

משפחת המכ"מים אליה משתייך AD STAR מאופיינת ביתירות גבוהה, אמינות וחיי מוצר ארוכים. המכ"ם ניתן לפריסה מהירה בשטח והובלה אווירית, ימית ויבשתית - כשהאנטנת המכ"ם מאוכסנת על גג קרון המערכת.

המכ"ם מיוצר כמערכת ניידת או כמערכת תצורה נייחת - המתאפיינת בטווחי עבודה ארוכים יותר (גילוי איומים בטווחים של מאות ק"מ).

מכ"מ AD STAR (צילום: תעשייה אווירית לישראל?)