Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » Boeing 707 - 4X-ATR

Boeing 707 - 4X-ATR

פרטי מטוס

 • יצרן: Boeing, ארה"ב
 • דגם: Boeing 707-358B?
 • מס' יצרן: 19004
 • מס' ייצור: 459
 • מספר בלוק: 5831
 • מספר תחזוקה: LY0024
 • מספר מנועים: 4 מדגם Pratt and Whitney JT3D-3B?
 • קוד סלקל?: AJ-BC

תולדות המטוס

 • ב-15 בספטמבר 1964 הוזמן המטוס על-ידי חברת אל על?.
 • ב-30 באוקטובר 1965 הוקצה למטוס אות הקריאה 4X-ATR
 • ב-6 בנובמבר 1965, נגלל המטוס במפעל רנטון כשהוא נושא את מספר היצרן 19004
 • ב-10 בנובמבר 1965 ביצע את טיסת הבכורה
 • ב-7 בינואר 1966 סופק לחברת אל על? אך בתגובה לכך הכריזו טייסי החברה על סיכסוך עבודה בטענה כי המטוס מהדגם החדש "שונה מהותית" מהמטוסים הקודמים ועל כן דרשו תוספת לשכרם. כפועל יוצא מכך, ועד שייפתר הסיכסוך - הוחכר המטוס על ידי חברת אל על? לחברת Flying Tiger שבה הופעל תחת אות הקריאה N317F. מספר הצי של המטוס היה 703
 • בפברואר 1966 חכרה חברת אל על? את המטוס יחד עם צוות של Flying Tiger על מנת להמשיך ולקיים את טיסות החברה חרף שביתת הטייסים בחברה, והוא הוטס בצבעי פליינג טייגר עם כיתוב נוסף: אל על.
 • ב-3 באוקטובר 1966 הוחזר המטוס לחברת אל על? ואות הקריאה הישראלי הוחזר לו וב-5 באוקטובר 1966 חזר לטוס בחברת אל על?
 • המטוס השתתף בפינוי התיירים הזרים מישראל ערב מלחמת ששת הימים?, וכן הוטס בקוי החברה ללוס אנג'לס ולציריך.
 • ב-26 בדצמבר 1968, המטוס חנה בשדה התעופה באתונה ועליו נוסעים ואנשי צוות. הוא הוכן לטיסה לפריס ומשם לניו יורק. חוליית מחבלים מאירגון החזית העממית לשחרור פלשתין פתחה באש על המטוס, בו שהו אותה עת 37 נוסעים ו-10 אנשי צוות. הכדורים פגעו בחרטום, באחד מהמנועים בכנף ימין ובגוף. ואחד מנוסעי המטוס נהרג. יושבי המטוס והצוות פונו במגלשות החירום. כתוצאה מהתקפה זו החלו אנשי הבטחון בטיסות חברת אל על? לשאת נשק בכל טיסה (בתגובה לאירוע זה ביצע צה"ל את מבצע 'תשורה' בו הושמדו 13 מטוסי נוסעים בשדה התעופה של ביירות).
 • ב-31 בדצמבר 1968 חזר המטוס לטוס לאחר ש-12 טכנאי חברת אל על? עמלו על תיקון המטוס שנפגע מקליעי המחבלים
 • ב-27 בספטמבר 1980 נפגע המטוס מציפור בעת המראה מפרנקפורט והצליח לחזור בשלום לנחיתה.
 • באוגוסט 1981 הועבר המטוס להפעלה על-ידי חברת אל על צ'רטר סרוויסס, ששינתה את שמה לסן ד'אור אינטרנשיונל. המטוס נצבע בצבעי החברה
 • ב-29 באוגוסט 1981 ביצע המטוס את טיסתו הראשונה עבור חברת Sun d'Or? בקו תל-אביב - דיסלדורף.
 • ב-1 מאי 1982 הוחזר המטוס לחברת אל על?
 • ב-12 בספטמבר 1982 קורקע עקב שביתת הדיילים. עד לחודש יוני 1984 צבר המטוס 57,769 שעות טיסה.
 • ב-6 בינואר 1987 הוחכר המטוס לחברת ארקיע
 • ב-14 באפריל 1988 הוחזר לחברת אל על? ובאותו יום ביצע את טיסתו האחרונה בקו למדריד בטיסה LY396
 • ב-15 באפריל 1988 בוטל הרישום הישראלי של המטוס
 • ב-19 באפריל 1988 נרכש המטוס על-ידי חברת Jet Aviation Components, קיבל את אות הקריאה N53302
 • ב-9 במאי 1988 המריא המטוס בפעם האחרונה משדה התעופה לוד? והוטס לבריסל שם הוכנס לאחסנה
 • ב-25 בספטמבר 1989 קיבל את אות הקריאה TF-AYG לשם העברה מבריסל לבאנגור, וכשהגיע לשם נרשם מחדש במנהל התעופה האזרחית האמריקאי וקיבל אות קריאה חדש N53302.
 • מאוחר יותר, בספטמבר 1989 רכשה חברת Boeing את המטוס על מנת שישמש כמקור חלפים למטוסי התדלוק KC-135 של חה"א האמריקאי. המטוס הועבר לבסיס דייויס מונת'ן באריזונה, קיבל מספר מלאי CZ171 ופורק לחלפים בשטח 22.