Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » Ayres Turbo Thrush - 4X-AQQ

Ayres Turbo Thrush - 4X-AQQ

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס נרכש על-ידי חברת כימניר? ונרשם על שמה תחת אות הקריאה 4X-AQQ
  • המטוס נמכר לחברת תלם תעופה דישון וריסוס מהאוויר
  • ב-24 בנובמבר 2008, בעת ריסוס גידולי תפוחי אדמה בשדות הקיבוץ ניר עוז, ולאחר שביצע פנייה בגובה נמוך, הזדקר המטוס, נפל לשדה והתרסק. הטייס, טל ניר?, יצא מהמטוס ללא פגע, אך מיכל חומרי הריסוס של המטוס התבקע מעוצמת ההתרסקות והחומר נשפך.