Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 29 במרץ

29 במרץ

1968

  • בעקבות הפגזות חוזרות ונשנות של הירדנים על ישובי עמק בית שאן, תקפו משעה 13:05 - שלוש רביעיות מיסטר של טייסת 'הכנף המעופפת'? בנפל"מ תותחים ירדניים. שני מטוסים נפגעו מנ"מ אך חזרו לבסיסם.

2001

  • תאונת מסוק BELL 206B JET RANGER II - 4X-BJF?