Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 20-21.2.1967 - עיטור המופת לצוות מסוק צירעה

20-21.2.1967 - עיטור המופת לצוות מסוק צירעה

בלילה שבין ה-20 ל-21 בפברואר 1967, יצא מסוק סופר פרלון (צירעה) של טייסת מובילי הלילה? עם כוח לוחמים למבצע 'ירגזי'?.

פרטי המבצע נשארו חסויים עד היום. צוות המסוק שכלל את הקברניט ומפקד הטייסת רב-סרן? חיים נווה?, את טייס המשנה סרן? נחמיה דגן? והמכונאי המוטס רב-סמל? אשר אתרוג? זכה בעיטור המופת?.

רב-סרן חיים נווה? - על "ביצוע המשימה תוך גילוי אחריות, דיוק ודביקות במטרה, כושר התמצאות ויכולת מירביים"

סרן נחמיה דגן? - על "אחריות, דיוק, כושר התמצאות ויכולת מירביים שתרמו להצלחתה המלאה של המשימה".

רב-סמל אשר אתרוג? - על "גילוי אחריות, דבקות במטרה ועמידה במשימה".