Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 17 במרץ

17 במרץ

1949

  • תאונת מטוס Curtiss-Wright C-46 - 4X-ACG?

1962

  • טייסת 'אבירי הצפון' משתתפת בתקיפה מבצעית ראשונה של החיל מאז מבצע 'קדש'? בתקיפה שנועדה לסייע לכוח מחטיבת 'גולני' שפשט על נוקייב במזרח הכנרת.

2011

  • מנהל רשות התעופה האזרחית?, גיורא רום נפגש עם מנכ"ל חברת אל על? אליעזר שקדי על מנת למזער את הפגיעה בציבור הנוסעים של חברת סאן ד'אור? לקראת שלילת רשיון המפעיל שלה ב-1 באפריל 2011.