Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 14 במאי

14 במאי

1948

  • סיום המנדט הבריטי
  • טיסת מבצע 'בלק'? מס' 3 - מטוס C-54 סקיימסטר נוחת עם מטען של מקלעים בינוניים (בזה), ציוד חבלה וחלקי חילוף.