Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 11 בספטמבר

11 בספטמבר

1969

  • במהלך מלחמת ההתשה? מופל מטוס שחק של טייסת 119? על ידי טיל קרקע-אוויר מעל דלתת הנילוס במצרים. גיורא רום מצליח לנטוש את המטוס אך נפגע ברגלו ובמרפקו במהלך ההפלטה ונופל בשבי.
  • יהודה קורן? מפיל מטוס MiG-21? מצרי במטוס שחק מס' 50 על-ידי טיל 'שפריר'?, בקרב אוויר המוני שנערך באיזור תעלת סואץ שבו הפילו טייסי השחק 11 מטוסי אוייב.
  • גיורא אפשטיין? מפיל מטוס Su-7? במטוס שחק מס' 59 על-ידי תותחים?

1971

  • שני מטוסי Su-7? מצריים מבצעים טיסת צילום בגזרה הצפונית של תעלת סואץ. המטוסים מאותרים ומוצבי צה"ל פותחים באש על אחד מהם. המטוס נפגע ונופל מספר קילומטרים בשטחה המערבי של התעלה. הטייס נוטש בשלום.