Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » 1 בספטמבר

1 בספטמבר

1953

  • הפלה סילונית ראשונה. טייסת הסילון הראשונה? מוזנקת אל עבר רביעיית מטוסים מצרית שחדרה לשטח ישראל, צפונית לרצועת עזה. זוג ממטוסי הטייסת, שעמד בכוננות בבסיס חצור?, הוזנק לעבר שני מטוסים באזור קיבוץ כרמיה והפיל אותם.