Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 44

שחק מס' 44

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • בשנת 1962 - נקלט המטוס בטייסת הסילון הראשונה? בשנת 1962
  • ב-7 ביוני 1967 הפיל עימו רס"ן עזרא דותן ("בבן") מטוס האנטר מטייסת מס' 1 של ח"א העירקי בקרב אויר שנערך מעל לשדה H-3.
  • בשנת 1968 הועבר המטוס אל טייסת 101?.
  • במלחמת ההתשה, ב-9 בספטמבר 1972 הפיל בו סרן אילן אוורבוך? מטוס סוחוי 7 סורי בירי טיל דקר.
  • במשך השנים הפילו טייסיו עוד ארבעה מטוסי אוייב

::::

בשירות טייסת 101?, 1968

::::

נחיתה בחצור (באדיבות רענן וייס)
ליד סככת הירוט (באדיבות רענן וייס)
  • בשנת 1975 חזר המטוס אל טייסת הסילון הראשונה?
  • בשנת 1979 הועבר אל טייסת 'הנגב'?
  • בשנת 1980 הועבר המטוס מטייסת הסילון הראשונה לטייסת הנגב בבסיס איתם. על דופן המטוס, מתחת לתא הטייס, היו מסומנות 6 הפלות של מטוסי אוייב. לאחר שטייסת הנגב תכננה את מעברה לבסיס רמון ועסקה בהכנות לקבלת מטוסי נץ, המטוס הועבר לטייסת 'מרכז המדינה' והוטס של ידה בבסיס איתם. עקב הצורך בפינוי איתם במסגרת הסכם השלום שנחתם עם מצרים, הועברה טייסת 254 אל בסיס חצור?.
  • ב-25 באפריל 1981 המטוס הועבר מאיתם לחצור. בעת הנחיתה בחצור הטייס לא הצליח לבלום את המטוס על המסלול, וכשהמטוס "גמר" את המסלול, ורץ עליו במהירות גבוהה יחסית, הטייס נאלץ להפעיל את כסא המפלט על מנת לנטוש את המטוס. עקב הנטישה נגרם נזק רב לתא הטייס כתוצאה מפעולתו של המנוע הרקטי של הכסא. לאור הנזק, ולאור העובדה שמטוסי השחק עמדו לצאת משירות, הוחלט להשבית את המטוס.
  • כיום המטוס מוצב על כן ב"רחבת המיג" בחצור.

::::

על הכן ב"רחבת המיג" בחצור (צילום: "דן 137")