Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 98

שחק מס' 98

פרטי מטוס

 • יצרן: Dassault Aviation, צרפת
 • דגם: Mirage IIICJ - מוסב לצילום Mirage IIICJ/R?
 • מס' יצרן: CJ-34
 • מספר מושבים: 1
 • מספר מנועים: 1 מדגם (())

תולדות המטוס

 • המטוס יוצר בשנת 1962
 • המטוס הופעל כמטוס סיור-צילום בגף צילום של טייסת 119?
 • לאחר הוצאתו משרות - נמכר לחיל האוויר של ארגנטינה במסגרת מבצע 'עששית'? והועבר לארגנטינה על האוניה Elma San Martin
 • ב--29 בפברואר 1983 הגיע המטוס אל ארגנטינה והועבר לביקורת בבסיס ריו קווארטו
 • ב-22 בינואר 1985 נכנס המטוס לשרות בריגדה האוירית הרביעית כשהוא נושא את מספר הזנב C-711
 • בשנת 1991 יצא המטוס והוצב כ"שומר שער" בכניסה לבריגדה הרביעית בבסיס Tandil