Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 55

שחק מס' 55

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל על ידי טייסת 119?
  • בליל ה-10 באוקטובר 1968, בחוזרו מגיחה, הביא סרן? שמואל בן רום? מטייסת 119? את מטוס השחק מס' 55 לנחיתה על המסלול המזרחי בבסיס תל נוף?. תוך כדי נגיעת כני הנסע הראשיים במסלול נשבר כן הנסע השמאלי של המטוס. המטוס ירד מהמסלול ונפל אל תוך תעלת הניקוז שלצידו. תוך כדי כך נשבר חלקו הקדמי של המטוס ובן רום הושלך, עדיין קשור לכיסא המפלט, אל תוך תעלת הניקוז.

מגדל הפיקוח הזעיק את כוחות הכיבוי וההצלה וכן את צוות הכוננות ממרפאת הבסיס שהגיע למקום באמבולנס. בשל החשיכה עבר זמן מה עד שאיתרו כוחות ההצלה את בן רום בתעלת הניקוז וחילצו אותו משם כשהוא פצוע אנושות בכל חלקי גופו. בן רום פונה לבית החולים תל השומר ואושפז במחלקה האורטופדית למשך 6 חודשים. הוא החלים מפצעיו וחזר לטוס לאחר שנה ורבע.

  • ועדת החקירה שהוקמה כדי לחקור את נסיבות התאונה מצאה שכן הנסע שנשבר הורכב במטוס זמן קצר לפני התאונה במקומו של כן נסע שנשבר אף הוא. כן מצאה הוועדה שמכונאי שכח לחזק בורג של כיסא המפלט, ומסיבה זו עף הכיסא עם הטייס בזמן התאונה, דבר שבדיעבד הציל את חייו של הטייס.
  • מטוס השחק שוקם וחזר לפעילות מבצעית.

::::

שחק 55 מוטל בתעלת הניקוז לאחר התאונה (מתוך IAF/PDB)