Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 51

שחק מס' 51

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • בשנת 1962 נקלט המטוס בחיל האוויר הישראלי ושובץ לטיסה בטייסת 101?
  • בשנת 1975 הועבר אל טייסת הסילון הראשונה?
  • בשנת 1979 הובר אל טייסת 'הנגב'?. עבר עם מטוסי הטייסת מבסיס איתם אל בסיס חצור? ושם הוצב בטייסת 254
  • נמכר לחיל האויר של ארגנטינה בעיסקה שכונתה "עששית". הועבר לארגנטינה באניה ונכנס לשירות בשנת 1985. יצא משירות באמצע שנות ה-90.

הפלות

למטוס 4.5 הפלות:

  • ב-9 בנובמבר 1972 הפיל אילן גונן? מיג 21 סורי בטיל דקר בקרב אוויר שנערך נגד 2 רביעיות מיגים מעל שייח' מסכין.
  • ב-10 באוקטובר? 1973 הפיל עודד מרום? סוחוי 7 סורי בטיל גובלן? - הפלה משותפת עם אורי גיל?.
  • ב-16 באוקטובר? 1973 הפיל יורם גבע? סוחוי 7 סורי בטיל גובלן?. גבע נפגע בקרב זה מטיל זרת? אך הצליח להביא את המטוס לנחיתת חירום בבסיס רמת דוד?. המטוס תוקן וחזר לטיסה.
  • ב-22 באוקטובר 1973 הפיל איתן כרמי? מיג 21 סורי בתותחים בקרב אוויר שנערך מעל לחרמון מול מטוסים סוריים שהוזנקו ליירט את מטוסי ח"א שתקפו תגבורות סוריות.
  • ב-24 באוקטובר 1973, ביום האחרון במלחמת יום הכיפורים?, הפיל דן סבר? מיג 21 מצרי בתותחים בקרב אוויר מערבית לאגם המר הגדול.

::::

יציאה לגיחה מדת"ק טייסת 101? (באדיבות רענן וייס)

::::

בהמראה, בתקופת מלחמת ההתשה (באדיבות רענן וייס)

::::

לאחר מלחמת יום הכיפורים (באדיבות רענן וייס)

::::

בטייסת הסילון הראשונה (באדיבות רענן וייס)