Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 22

שחק מס' 22

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המטוס הופעל בטייסת 119? מבסיס תל נוף?
  • בשנת 1966, כחלק מההכנות למבצע 'מוקד'?, פיתח חיל האוויר שיטות לתקיפת שדות תעופה (תש"ת) והתאמן בצורה מסיבית בשיטות אלו תוך לימוד לקחים ושיפורן. שיטת התקיפה שאומצה לבסוף הייתה מורכבת מטיסה בגובה נמוך ביותר תוך שמירה על דיממת אלחוט מוחלטת, ביצוע יעף הפצצה אחד תוך הטלת הפצצות על שליש ושני שליש המסלול הראשי, ולאחר מכן 3 סבבי צליפה בשיטת ה-270 מעלות. טייסי חיל האוויר התאמנו במטווחים וכמו כן בתרגולי תקיפה של המסלולים בבסיסיו.
  • ב-24 באוגוסט 1966 יצאה מבסיס תל נוף? רביעיית מטוסי מיראז' של טייסת 119? לאימון תש"ת על בסיס חצרים? שהיה באותה עת בשלבי בניה. מוביל הרביעייה היה סרן? גיורא רום, ומוביל הזוג היה סגן? יעקב ברמן?. מספר ארבע היה מפקד טייסת 119? רן (פקר) רונן, שבחן את רום להסמכה כמוביל רביעייה ואת ברמן כמוביל זוג. הרביעייה הגיעה אל בסיס חצרים? בגובה נמוך, משכה, "הפציצה" את המסלול וחזרה ליעפי צליפה. לאחר היעף השני הם פנו צפונה בגובה נמוך ואז פנו שמאלה כדי להיכנס ליעף צליפה נוסף. תוך כדי פניה איבד שחק מס' 22 של ברמן גובה וכנף שמאל שלו פגעה בקרקע. קצה הכנף נשבר והמטוס קפץ לגובה של 20 מטר והחל להתגלגל שמאלה בפראות. לאחר כמה גלגולים התרסק והתפוצץ.