Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » שחק מס' 06

שחק מס' 06

פרטי מטוס

תיאור האירוע

ב-8 ביוני 1967, ביום הרביעי למלחמת ששת הימים? בשעה 13:43 המריאה מבסיס חצור? רביעיית מטוסי שחק של טייסת 101? למשימת תקיפת סוללות טילי SA-2 במצרים. מאחר שמרבית מטוסיו של חיל האוויר המצרי הושמדו עוד במהלך מבצע 'מוקד'? לא הופרע כושר פעולתו של חיל האוויר הישראלי, אולם משהתקדמו כוחות צה"ל אל עבר תעלת סואץ - נאלץ חיל האוויר להתמודד עם מערך טילי קרקע אוויר מצריים שנפרשו באזור.

במהלך את המבנה הוביל רב-סרן? עזרא אהרון?, ועימו רב-סרן? גיורא פורמן?, סרן? בנימין (ארמן) רומח? וסגן? אילן גונן?. הם המריאו לכיוון הים וטסו מעליו בגובה נמוך, ובנקודה מסויימת פנו שמאלה לכיוון היבשה ואל עבר המטרה. בזמן הטיסה אל המטרה שהתבצעה גם היא בגובה נמוך כדי להתחמק ממכשירי המכ"מ המצריים, חלף המבנה מעל סולל טילי SA-2 שהיתה מוגנת על-די תותחי נ"מ. אלה פתחו באש ומטוס השחק של רומח נפגע בכנפו השמאלית. הוא נראה מושך תוך כדי פנייה כשאילן גונן? מלווה אותו וכשדלק זורם מהכנף, ולאחר מכן פגע בקרקע והתפוצץ. זה היה מערבית לעיר קנטרה.

לא נראתה נטישה ולכן המוביל החליט להמשיך במשימה. המבנה תקף את סוללת טילי הקרקע-אוויר 2-SA ושב לנחיתה בשעה 14:35.
מכיוון שגורלו של בנימין (ארמן) רומח? ז"ל לא היה ידוע והייתה תקווה שאולי בכל זאת הצליח לנטוש את מטוסו, יצא בשעות הערב של אותו יום חמישי מסוק חילוץ 'סופר פרלון'. קברניט המסוק היה זאב מטס? ועמו טסו טייס המשנה בר והמכונאי המוטס אתרוג.

גופתו של רומח לא נמצאה עד היום והוא נחשב לחלל צה"ל שמקום קבורתו לא נודע.

מקורות