Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » רן (שיוביץ) שרון

רן (שיוביץ) שרון

רב סרן רן (לדיה) שרון (שיוביץ) - בן ישראל ופירי. נולד ביום ה' באדר א' תרפ"ז (7.2.1927)בצ'כוסלובקיה.

בתום מלחמת העולם השנייה? השתחרר מאושוויץ, חזר לפרג ולמד חרטות ומכונאות.

בסיום לימודיו עבר קורס טיס 6 חודשים בצבא הצ'כי ועלה ארצה בשנת 1949, רן גויס לצה"ל במרס אותה השנה.

את שרותו הצבאי עשה כטייס בחיל האוויר.

ביום ב' בכסלו תשי"ט (ה-14 בנובמבר 1958) נפל רן בעת מילוי תפקידו בטיסת ניסוי במטוס אוראגאן מס' 73?.

הובא למנוחת עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול.

הניח אחריו שתי בנות - סוזן וענת.