Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » קבוצת כים-ניר

קבוצת כים-ניר

קבוצת החברות כים-ניר היא חברת התעופה המובילה בישראל של שירותי תעופה מיוחדים.
כים-ניר נותנת שירותים בהצלחה ל-70% משוק שירותי המסוקים הפרטיים, כמו גם לחלק גדול משוק כלי הטיס בשיטת Fixed-Wing
כים-ניר מספקת מגוון רחב של שירותי טיסה בין היתר:
טיסות פרטיות למנהלים
"לימוקופטר" סיורים אוויריים לתיירים ואורחים
שירות מונית אווירית באזור אגן הים התיכון
שירותי מטען והובלה
תחזוקת רשת חשמל אלקטרונית
פינוי רפואי
שירות כיבוי אש אווירי
שירות מסוקים Offshore לתעשיית הנפט
צילום אווירי
יישום חקלאי-אווירי

כים-ניר מתחזקת את כל צי המטוסים מקומית.
למכון הבדק של כים-ניר אישור רשות התעופה האזרחית לביצוע תחזוקת מטוסים, מסוקים ומנועים.
החברה בעלת תקן ISO 9002 ועם לקוחותיה נמנים: חיל האוויר הישראלי, סוכנויות ממשלתיות וחברות תעופה מסחריות ופרטיות..

מבוסס על אתר החברה (external link)