Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » צוקית מס' 613

צוקית מס' 613

פרטי המטוס

 • דגם: צוקית
 • יצרן מקורי: אייר פוגה (הורכב בגרמניה)
 • מספר יצרן מקורי: 161
 • מס' זנב מקורי: 093
 • הסבה לצוקית: התעשייה האווירית לישראל?
 • מס' תע"א: 013

תולדות המטוס

 • המטוס, מדגם פוגה מגיסטר, שירת במקור כמטוס אימון בחיל האוויר הגרמני.
 • המטוס הועבר ארצה ב-23 במאי 1967 ונקלט בבית הספר לטיסה? של חיל האוויר.
 • במלחמת ששת הימים? שימש כמטוס תקיפה קל, ולאחר המלחמה - שב לייעודו המקורי - מטוס הדרכה
 • המטוס הוסב לצוקית בתעשייה אווירית לישראל? בקבוצת המטוסים הראשונה בתחילת שנות ה-80
 • לאחר הסבתו - הוחזר לבית הספר לטיסה? והופעל שם עד שיצא משירות.
 • אוחסן בבסיס חצרים? ושימש כמקור קניבליזציה לחלקי חילוף עבור שאר מטוסי המערך.

מיקום

בסיס חצרים?, באחסנה