Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » מערכת 'הילה'

מערכת 'הילה'

מערכת אוויונית למסוקים בשדה הקרב תוצרת חברת אלביט מערכות שפותחה על-ידי יפתח ספקטור?.

המערכת קידמה משמעותית את המבצעיות ובטיחות הטיסה (עיקריה אומצו לאחר מכן במערכות רבות בעולם). המערכת או מרכיבים שלה נרכשו על ידי חילות האוויר של ישראל, ארצות הברית ומדינות נוספות, וכמו כן נמכרת למסוקים אזרחיים הפועלים בתנאים קשים.

מערכת "הילה" הוגשה פעמיים כמועמדת לפרס ביטחון ישראל; זכתה פעמיים במקום שני (אחרי הלוויין "עמוס" וטנק ה"מרכבה").