Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » להק אוויר מסוקים

להק אוויר מסוקים

להק אוויר? - מסוקים עוסק במדיניות הטיסה של מערך המסוקים.

הלהק הוקם בראשית 1998, בעקבות מסקנות ועדת עברי? שחקרה את נסיבות אסון המסוקים בשנת 1997.

ראש הלהק הוא איש צוות אוויר וקצין ממערך המסוקים בדרגת תת-אלוף?, והוא מכונה רלמ"ס.

ללהק כפופה היחידה לשיתוף פעולה (יחשת"פ?), המשמשת כמקשרת עיקרית בין זרוע האוויר לזרוע היבשה ואחראית על תחום שיתוף חיל האוויר בלחימה היבשתית. יש לה נציגות בפיקודים, באוגדות ובחטיבות.

תחומי אחריות

 • פיתוח הכוח במערך המסוקים
  • באמצעות אישור צרכים מבצעיים והגדרת יעדי כשירות והיערכות
  • על ידי קביעת תוכנית אימונים והדרכה
 • משמש כמקשר העיקרי בין זרוע היבשה לחיל האוויר במגוון נושאים, ובעיקר בנושאי פיתוח תורת הלחימה ושיפור האימון המשותף

ראשי להק אוויר למסוקים לדורותיהם

 • תת-אלוף? מיקי בר? (1998)
 • תת-אלוף? שלמה משיח? (1998 - 2002)
 • תת-אלוף? אילן הרשקוביץ? (2002 - 2004)
 • תת-אלוף? עמרי תמיר? (2004 - 2007)
 • תת-אלוף? יעקב שהרבני? (2007 - 2010)
 • תת-אלוף? דוד ברקי? (2010 - )