Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' XX

יסעור מס' XX

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק נמסר לחיל הנחתים האמריקאי וקיבל את מספר הצי 154884. המסוק הופעל בטייסת MHM-772
  • ב-30 באפריל 1991 הועבר המסוק לאחסנה ב-AMARC ונשרם תחת מספר המלאי 2J0051
  • ב-31 באוגוסט 1993 נמסר לחיל האוויר הישראלי