Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 64

יסעור מס' 64

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1973 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה N4028S לשם ביצוע טיסות הניסוי
  • בחודש פברואר 1973 נמסר לחיל האוויר הישראלי וקיבל את מספר הזנב 364
  • נשא תקופה מסויימת גם את מספר הזנב 964
  • ב-27 באוגוסט 1984, ביצע המסוק תרגיל משולב עם חטיבת חי"ר. במהלך התרגיל פגע המסוק בצלע הר בקרבת מעלה אדומים, במהלך ניסיון נחיתה. בתאונה נפצע החייל יצחק טרב מחיל רגלים ומאוחר יותר מת מפצעיו. למסוק נגרם נזק כבד שבעקבותיו הוצא משרות.