Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 58

יסעור מס' 58

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1975 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי כשהוא נושא את אות הקריאה N4051S לשם ביצוע טיסות הניסוי
  • באוקטובר 1975 נמסר המסוק לידי חיל האוויר הישראלי וקיבל את מספר הזנב 558
  • ב-20 בנובמבר 1977 התרסק המסוק במהלך טיסת מבחן בסמוך לקיבוץ גת. צוות המסוק שכלל את הראל אלתרמן?, ירון ספרא? ואברהם שינדלר? נהרג בתאונה