Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 54

יסעור מס' 54

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1975 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה N4048S לשם ביצוע טיסות הניסוי
  • באוקטובר 1975 נמסר המסוק לחיל האוויר הישראלי והוקצה לו מספר הזנב 554
  • במאי 1997 הוחזר המסוק לשרות לאחר שעסבר הסבה במסגרת פרוייקט יסעור 2000? והוקצה לו מספר הזנב 054