Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 52

יסעור מס' 52

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1975 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי כשהוא נושא את אות הקריאה N4047S לשם ביצוע טיסות הניסוי
  • באוקטובר 1975 נמסר לחיל האוויר הישראלי וקיבל את מספר הזנב 552
  • בפברואר 1991 הועבר להשבחה במסגרת פרוייקט יסעור 2000?
  • במרץ 1995 הוחזר אל חיל האוויר כשהוא נושא את מספר הזנב 052
  • המסוק הושבח במסגרת פרוייקט יסעור 2025?
  • ב-18 באוגוסט 2011 בעקבות התקפת טרור משולבת בגבול ישראל מצרים, הטיס פצועים מבית החולים יוספטל באילת אל בית החולים סורוקה בבאר שבע