Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » יסעור מס' 36

יסעור מס' 36

פרטי מטוס

תולדות המטוס

  • המסוק יוצר בשנת 1975 ונרשם על שמה של חברת סיקורסקי תחת אות הקריאה N4010S לשם ביצוע ניסויי טיסה
  • במאי 1975 הועבר המסוק לחיל האוויר הישראלי וקיבל את מספר הזנב 536
  • בשלב מסויים שונה מספר הזנב ל-236
  • בשנת 1997, לאחר השבחת המסוק במסגרת פרוייקט יסעור 2000?, הוחלף מספר הזנב במספר 036