Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » טיל זעיר קרקע-אוויר

טיל זעיר קרקע-אוויר

טיל זעיר קרקע-אוויר - נובע מהשם הלועזי - MOPAD

הכוונה למשפחה שלמה של טילי נ"מ המשוגרים ממשגר נייד, בדרך-כלל באמצעות הנחה על הכתף ("טיל כתף").

במשפחה זו נכללים טילים רבים ובהם:

  • סטרלה/זרת? - SA-7 GRAIL 9K32M Strela-2?
  • רד איי/בזק? - FIM-43 Redeye?
  • סטינגר/ברקן? - FIM-92A Stinger?

ועוד...