Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » טייסת 'מגיני הדרום'

טייסת 'מגיני הדרום'

 • במקור: טייסת 'הכנף המעופפת'
 • בשנת 1956 הוקמה טייסת 'הכנף המעופפת'? כטייסת מטוסי מוסטנג
 • בינואר 1961 הוצאו מטוסי המוסטנג משרות והטייסת הודממה
 • ב-15 באוקטובר? 1961 עוברים מטוסי המיסטר מטייסת 101? אל טייסת 'הכנף המעופפת' בבסיס תל נוף?
 • במהלך מבצע 'דין וחשבון'? ביצעה טייסת 'הכנף המעופפת' עשרות גיחות תקיפה והנרה
 • במהלך מבצע 'ענבי זעם'? ביצעה הטייסת מעל 100 גיחות תקיפה
 • ב-21 באוקטובר 2002 סיימה הטייסת את טיסותיה כטייסת 'עיט' מבצעית וביצעה מטס של שש רביעיות שחלפו בגובה נמוך מעל בסיסי החיל. הטייסת משנה את שמה מטייסת 'הכנף המעופפת' לטייסת 'מגיני הדרום'
 • בדצמבר 2002 הסתיים קורס אימון מתקדם (קא"מ?) אחרון בטייסת. עם סגירתו נחתם עידן ה'עיט' בטייסת לאחר תקופה של כ-32 שנים, מתוכן 19 שנים בבסיס נבטים?.
 • בבוקר ה-5 בדצמבר 2002, המריאו כל מטוסי העיט של הטייסת בפעם האחרונה מבסיס נבטים? וטסו למקום משכנם החדש בטייסת 'הנמר המעופף'? בבסיס חצרים?
 • ב-31 במרץ? 2003 קלטה הטייסת את מטוסי הנץ
 • ב-28 במאי 2003 הוזנקו לראשונה ניצים מהטייסת שהיו בכוננות יירוט בבסיס נבטים? בעקבות תקלה שארעה למסוק 'צפע' מטייסת הקוברות שהיה באימון מעל שטחי הרשות הפלסטינית. צוות המסוק הצליח להנחיתו בעמק האלה והניצים הוחזרו לנחיתה.
 • הטייסת השתתפה במלחמת לבנון השנייה? וביצעה אלפי גיחות מבצעיות, כאשר קרוב למחצית מהן גיחות תקיפה מבצעיות ביעדים רבים בשטחי לבנון.
 • הטייסת השתתפה במבצע 'עופרת יצוקה'? במהלכה טסה עשרות רבות של גיחות
 • כיום אחראית הטייסת על הכשרתם של יותר מחצי מטייסי הקרב של חיל האוויר במסגרת קורס אימון מבצעי מתקדם (קאמ"מ?) ומשתתפת בפעולות של בטחון שוטף במרחבים אסטרטגיים
 • בטייסת טסים רבים מהמטוסים שהשתתפו במבצע 'אופרה' לתקיפת הכור הגרעיני בעיראק.