Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » חברת מעוף נתיבי אוויר

חברת מעוף נתיבי אוויר

  • ב-15 ביוני 1981 קיבלה החברה רשיון מפעיל בינלאומי
  • Boeing 707-331B - N18712?
  • Boeing 707-139B - N778PA?
  • Boeing 720-051B - 4X-?
  • Boeing 720-023B - 4X-BMA?
  • Boeing 720-023B - 4X-BMB?
  • Boeing 707-336B - 4X-BMC?