Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » זמן טיסה נקי

זמן טיסה נקי

Flight Time

פרק הזמן מרגע ההמראה (ניתוק מהמסלול) ועד לנחיתה (נגיעה במסלול).