Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » ברוך גולן

ברוך גולן

נכתב על ידי אבינעם מיסניקוב

ברוך, בנם של שושנה (לבית הוכמן) ודב גולן, נולד ביום ז' בתמוז תשי"א (11.7.1951) ברחובות. בשנת 1953 עברה המשפחה לרמת-יוחנן, שם גדל ברוך והתחנך. בתום לימודיו, עד לגיוס, מונה כאחראי על משק חברת-הילדים של בית-החינוך.

ברוך עבר את המבדקים לקורס הטייס והחל בקורס בנובמבר 1969. הוא סיים כנווט קרב את קורס 65, ביצע הסבה לקורנס בטייסת הפטישים?,והוצב בטייסת 201?. את התפקידים והמשימות שהוטלו עליו ביצע ברמה גבוהה, בגישה עניינית ויסודית, ובשקט וקור-הרוח שאפיינו אותו. הוא השתתף לא-אחת בגיחות מבצעיות, וזמן קצר לפני מלחמת יום הכיפורים נשלח להדרכה במגמת נווטים בבית-הספר לטיסה? בבסיס חצרים?.

מתוך תמונת המחזור של קורס הנווטים

עם פרוץ מלחמת יום-הכיפורים? חזר ברוך לטייסת והשתתף במספר רב של גיחות תקיפה שביצעה הטייסת בחזית הסורית והמצרית. בכ"א בתשרי תשל"ד (17.10.1973), יצא עם הטייס גד סמוק? במטוס קורנס מס' 620? לתקיפת סוללת-טילים מצרית באיזור סרפאום שממערב לתעלת-סואץ. יחד איתם טסו במטוס המוביל חיים רותם? והנווט יוסי לב-ארי?. באיזור המטרה, מדרום לאגם תמסח, ומגובה 14,000 רגל, נכנס המטוס המוביל לצלילת יעף ההפצצה, ואז נפגע מטוסם של סמוק וגולן מטיל נ"מ מצרי ונפל.

בקורס הסבה לקורנס, טייסת הפטישים?, אוגוסט 1971

חיל האויר שלח לאיזור מסוק לחפש אחרי הצוות אך ללא הצלחה. שרידי המטוס אותרו לבסוף ע"י חיילי צה"ל מחטיבה 247 שחצו את התעלה ונלחמו ממערב לה, והיה ברור שאנשי הצוות נטשו אותו, אך מבצעי חיפושים שנערכו לאחר שנחתם הסכם השלום עם מצרים העלו חרס והם הוכרזו חללים שמקום קבורתם לא נודע.

לברוך גולן ולגד סמוק? שמורה חלקת קבר בחלקת הנעדרים שבבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל, בירושלים.

מתוך סרט שהופק לרגל מסיבת סיום קורס הנווטים

ברוך גולן, שהועלה לדרגת סרן? לאחר מותו, הותיר אחריו הורים, שני אחים ואחות. כמו כן הוכרה חברתו כאלמנת צה"ל.

התמונות במאמר זה הובאו באדיבות יוסי יערי