Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » אנדרטה לזכר המכונאי המוטס מאיר (מירו) אסייג

אנדרטה לזכר המכונאי המוטס מאיר (מירו) אסייג

מיקום

  • דימונה - 'כיכר טייסת 123'

תיאור האנדרטה

זנב מסוק אנפה מס' 031? נעוץ בקרקע, ושלט זיכרון עליו נכתב:

כיכר טייסת 123 - לזכרו של רס"ל מאיר אסייג ז"ל

סיפור האנדרטה

רב-סמל? מאיר (מירו) אסייג? שירת כמכונאי מוטס של מסוק אנפה, בטייסת 'הבלים הדרומית'?.

ב-22 בספטמבר? 1984 נהרג במהלך טיסת אימון משותפת עם כוחות חטיבת גולני?, ולזכרו הציבו חבריו את הזנב בכיכר בדימונה.

הערה

  • מקורות חיל האוויר מזהים את המסוק שנפל כמסוק אנפה מס' 035? אולם באנדרטה קבוע זנבו של מסוק אנפה מס' 031?. לא ברור מהו המקור המדוייק הנכון, והאם הזנב הוא של המסוק המדובר או זנבו של מסוק אחר.