Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » אלתא מערכות

אלתא מערכות

אלתא מערכות היא חטיבה וחברה-בת של התעשייה אווירית לישראל?, המתכננת, מפתחת, מייצרת ומוכרת מגוון מערכות ומוצרים מתחום האלקטרוניקה הצבאית.

החטיבה פועלת כבית מערכות צבאיות המבוססות על חיישנים אלקטרומגנטיים (מכ"ם, לוחמה אלקטרונית, תקשורת) ועל טכנולוגיות מידע.

מוצרי החטיבה מיועדים ומתאימים לכל זרועות הצבא (אוויר, ים ויבשה) ובעיקר לצורכי מודיעין, סיור ותצפית, התרעה מוקדמת ובקרה, מיגון והגנה, הרכשת מטרות ובקרת אש.

מוצרים: