Location : מרחב אווירי - האתר לתולדות התעופה בישראל » אגרת מפקד חיל האוויר לרגל פטירתו של מר אל שווימר

אגרת מפקד חיל האוויר לרגל פטירתו של מר אל שווימר

אגרת מפקד חיל האוויר לרגל פטירתו של מר אל שווימר, ממייסדי חיל האוויר ומקים התעשייה האווירית לישראל

ביום שישי, ה-10 ביוני 2011, הלך לעולמו מר אָל שְוִוימֶר. אָל היה מקימה של התעשייה האווירית לישראל ונמנה על מניחי היסודות של חיל האוויר בראשית ימיו.

אהבתו של אָל למטוסים ולטיסה ניצתה עוד כשהיה תלמיד תיכון בקונטיקט שבארה"ב, עת סייע לפרנסת הבית ועבד כשוליה של מכונאי מטוסים.

בימים שקדמו להקמת המדינה נרתם אָל לבנין כוחו של חיל האוויר הישראלי שבדרך: הוא הקים בקליפורניה חברת תעופה שרכשה מטוסים מעודפי מלחמת העולם השניה, שיפצה אותם והבריחה אותם לארץ ישראל דרך אירופה, זאת על אף האיסור שהיה קיים אז לשלוח ציוד לחימה.

בין השאר, הגיעו לחיל האוויר בדרך זו ארבעה מפציצי B-17 "מבצר מעופף" שהפציצו את קהיר עוד בדרכם ארצה, מטוסי C-46 קומנדו ועוד. כח זה עמד לחיל לצורך הובלת נשק, אספקה וכוחות לארץ במלחמת השחרור.

על עשייתו זו אמר לימים ראש הממשלה הראשון, דוד בן גוריון: "...רכישת המבצרים המעופפים היתה מעשה רב. הנכס החשוב ביותר שרכשנו בימים ההם היה אָל שווימר...".

אָל הגיע לארץ ישראל במסגרת מח"ל- מתנדבי חוץ לארץ והיה בין מקימי חיל האוויר במלחמת העצמאות. לאחר המלחמה שב לארה"ב ושלח לישראל 26 מטוסי קרב מדגם "מוסטנג", שהיו מטוסי הקרב העיקריים של חיל האוויר לפני עידן הסילון. בהמשך הגיע ארצה והקים את התעשייה האווירית.

את דרכה של ההיסטוריה קובעים אנשים. לעיתים מזדמן בדרכה רגע מכריע, צומת שקובע גורלות. ברגעים האלה עומדים למבחן האנשים שהיו שם.
בצומת הגורלי שהזדמן לעם ישראל לפני שישים ושלוש שנים, עמדו אנשי דור המייסדים, ענקים כְּאָל שווימר. הם עשו לנו את ההבדל באומץ ליבם, בעומק חזונם, בגודל אמונתם.

אל השאיר אחריו אשה - רינה, בת ובן - דפנה ודן וארבעה נכדים.

חיל האוויר מרכין ראשו ומשתתף בצער המשפחה.

עידו נחושתן , אלוף
מפקד חיל האוויר