מטאור 7-תיאור המטוס
נכתב על ידי אבינעם מיסניקוב   
שישי, 27 יולי 2007

הקדמה

מטוס המטאור,תוצרת חברת גלוסטר בבריטניה, היה מטוס הקרב הסילוני הראשון בחיל האויר. חיל האויר הפעיל מטאורים מדגמי T.MK.7 לאימון והסבה, דגם F.MK.8 לקרב, דגם FR.MK.9 לצילום (ראה את המאמר "המטאור הצלם" במדור זה) ודגם NF.MK.13 לקרב לילה.

שני מטוסי המטאור הראשונים מתוך ארבעה שהגיעו ארצה ב-17 ביוני 1953 היו מדגם T.MK.7 לאימון, והם כונו "סופה" ו-"סער". עוד שני מטוסים נרכשו מאוחר יותר ובתחילת שנות ה-60 עוד שנים מבלגיה.

 
image33

 מטאור T.MK.7 של טייסת הסילון הראשונה

להלן תרגום מספר הטייס המקורי למטוס מטאור 7, הוצאה רביעית, דצמבר 1957.

 
meteor_88

תיאור המטוס:

א. המטאור דגם 7 הוא מטוס אימון סילוני, דו-מושבי, המונע ע"י 2 מנועי דרוונט 8 או 9. במנועי הדרוונט 9 הוחלפו משאבות התיחול ולפידי ההצתה של המנוע ע"י יחידות הצתה בעלות אנרגיה גבוהה, המאפשרות התנעה בגובה רב יותר ובמהירויות גבוהות יותר. המנועים יכולים להיות בעלי כונסי אויר גדולים או קטנים.

ב. המטוס הוא בלתי חמוש אבל אפשר להרכיב עליו כוונת ירי מיוצבת ג'יירו ומצלמת כוונת. תא הטייס הוא בלתי מדוחס. אפשר להרכיב על המטוס מיכלי דלק לטווח ארוך המאפשרים טווח מירבי בטיסה בגובה רב של 780 מייל.

 
image2

 מקרא:

1.מצלמת כוונת                              18.משאבת יניקה              25.מיכל גחון

2.משקולות איזון                             19.תיבת אביזרים               26.מיכל נתיק כנף

3.כוונת                                         20.מדחס אויר 

4.טייס-חניך                                  21.מתנע

5.חופה                                         22.גנרטור

6.טייס-מדריך                                23.מפסק קרקע/טיסה

7.מיכל דלק גוף                             24.מיכלי חמצן

 
image5

מקרא:

8.מכשירי רדיו                             13.מעצור אויר

9.מטפה כיבוי                             14.צינור פליטה

10.מיכל אויר                              15.אור נחיתה

11.מצפן                                    16.מנוע

12.מגלש חירום                          17.מיכל שמן מנוע

ג. מימדי המטוס הבסיסיים הם כדלקמן:

מוטת כנפיים: 11.3 מטר 

אורך: 13.25 מטר

גובה מירבי מהקרקע: 3.96 מטר

משקלים:

ריק: 4,780 ק"ג

מלא: 7,984 ק"ג

1. מערכות דלק ושמן

מערכת הדלק

 
fuel_system

 שרטוט סכמטי של מערכת הדלק

א.מיכל גוף:

מיכל הגוף מחולק לשני תאים שווים. התא הקדמי מזין באופן רגיל את המנוע השמאלי ואילו התא האחורי את המנוע הימני, אך אפשר לחבר בין שני התאים ע"י הפעלת ברז האיזון (29). כל תא מכיל תאים לג'י שלילי המבטיחים מספיק דלק ל-15 שניות של טיסה הפוכה. ישנם חורי איוורור בראשה של הדיאפרגמה המחלקת את המיכל והדלק יכול לעבור דרכם מתא לתא בנסיבות מסויימות.

ב. מיכלים נתיקים.

המטוס יכול לשאת מיכל דלק בגחון ושני נתיקים בכנפיים.

ג. קיבולת מיכלי הדלק

קיבולת המיכלים (בגלון) הינה כדלקמן:

מיכל גוף: 325

מיכל גחון: 175

מיכלים נתיקים:  2x100=200

סה"כ דלק: 700 גלון.

ד. מחווני מערכת הדלק

שני מדי כמות דלק (52,54), אחד לכל תא במיכל הראשי, נמצאים  מתחת ללוח המכשירים בתא הטייס הקדמי ומדים דומים נמצאים מתחת ללוח המכשירים בתא האחורי. אין מדי כמות דלק למיכלים הנתיקים.

2.העברת דלק

הדלק מהמיכלים הנתיקים מועבר למיכל הגוף ע"י דיחוס המגיע מהמנועים. הדיחוס למיכל הגחון או למיכלי הכנפיים נבחר ע"י ידית טי (35) הנמצאת בצד השמאלי העליון של לוח המכשירים בתא הטייס הקדמי (ידית זו מיועדת גם להשלכת מיכל הגחון). שסתום מצוף הנמצא בכל תא של מיכל הגוף מונע מילוי יתר של מיכל הגוף ע"י דלק מהמיכלים הנתיקים: גובה הדלק במיכל יורד ל-125 גלון בערך ואז נפתח שסתום המצוף ומאפשר מילוי.

3. הזנת דלק ראשית:

א. לחץ נמוך

משאבות הלחץ הנמוך הנמצאות בתחתית מיכל הגוף מעבירות את הדלק דרך ברזי הלחץ הנמוך אל משאבות הלחץ הגבוה. אם משאבה תיכשל, הדלק יעקוף את המשאבה ויוזן למשאבת הלחץ הגבוה בכובד דרך שסתומים חד כיוניים.

ב. לחץ גבוה

ממשאבת הלחץ הגבוה הדלק זורם בלחץ גבוה לשסתום המצערת ולווסת לחץ ברומטרי (BPC) השומר על יחס נכון של דלק/אויר בכל הגבהים, מהירויות ומצבי המצערת.

משסתום המצערת הדלק זורם אל ברזי הדלק אל קוי הדלק הראשיים ואל לפידי ההצתה מסוג דיופל. כשהלחץ הוא נמוך (כמו בסל"ד נמוך) שסתום הדיחוס מספק דלק למצתים דרך קו מיוחד, וכשהלחץ עולה הוא מעביר את הדלק ללפיד ההצתה דרך אותו קו ודרך הקו הראשי.

ג. אספקת דלק להתנעה ולהצתה  מחדש (במנועי דרוונט 8 בלבד)

במנועי דרוונט 8 הדלק להתנעה וההצתה מחדש מחדש יוצא מקו הדלק הראשי בין ברז הלחץ הנמוך לבין משאבת הלחץ הגבוה וזורם אל לפיד ההצתה דרך משאבת תיחול המופעלת אוטומטית בכל פעם שהטייס לוחץ על כפתור ההתנעה או ההצתה מחדש.

4. מערכת בקרת הדלק

א. מנתקי מעגל של משאבות הלחץ הנמוך

מנתקי המעגל (19) למשאבות ימין ושמאל נמצאים על חלקו הקדמי של צד שמאל של התא. מנתקי מעגל אלה צריכים להיות לחוצים כדי להשלים את מעגל התנעת המנועים, וכן כל עוד המנועים פועלים. מפסק(24) והשקע למד ההתנגדות (21) הם לצורך בדיקת מתח היציאה מהמשאבות.

ב. ידיות ברזי דלק לחץ נמוך

נמצאים בחלק האחורי של כל תא, אחד מכל צד של הכיסא. בתא הקדמי, הידיות (1,80) הם הפנימיות יותר בכל צד של הכיסא, ובתא האחורי הן (87,124) האחוריות בכל זוג. במצב סגור (מעלה), הן מנתקות את זרימת הדלק מהמיכל הראשי ואסור להשתמש בהן כדי לסגור את המנועים, חוץ מאשר מצב חירום היות ויכול להיגרם נזק למשאבות הלחץ הגבוה, וכן היות ויכול להיכנס אויר למערכת הדלק.

ג. ידיות ברז דלק לחץ גבוה

נמצאות בכל תא משני צידיו, ליד ידיות ברזי הלחץ הנמוך. ((3,79) בתא הקדמי, (89,123,) בתא האחורי).

במצב OFF (מעלה) הן מנתקות את אספקת הדלק ללפידי ההצתה ואפשר תמיד להשתמש בהן לסגירת המנועים. במקרה של כישלון מנוע חייבים לסגור את הידית המתאימה.

ד. ברז איזון

ברז האיזון (29) נמצא ברצפת התא הקדמי, מאחורי ידית בקרת קיזוז הגה הכיוון. מרימים אותו כדי לחבר בין שני התאים של מיכל הדלק הראשי.

ה. ידיות בקרת מיכלים נתיקים

הבקרה על העברת הדלק מהנתיקים מתבצעת ע"י ידית טי (35) הנמצאת בחלק העליון השמאלי של לוח המכשירים בתא הקדמי. הידית מסומנת PULL TO JETTISON (משוך להשלכה) ומסומן עליה גם חץ.

לפני שינוי 1841 לידית היו שלושה מצבים: WING ON ,BELLY ON, ו- OFF. כשהידית היתה במצב WING ON, הדלק הועבר מהנתיקים. במצב BELLY ON הדלק הועבר ממיכל הגחון. שינוי 1841 מבטל את מצב OFF. מנורת אזהרה אדומה (30) הנמצאת בתחתית צד שמאל של לוח המכשירים נדלקת כשהלחץ בקוי הדלק יורד מתחת ל-1 ליברות לאינץ' מרובע. לפני שינוי 1841 המנורה היתה נכבית כשהידית היתה מועברת למצב OFF.

5. השלכת מיכלים נתיקים

א. מיכל גחון

מיכל הגחון יושלך ע"י משיכתה החוצה של ידית הטי (35) מכל מצב בו היא נמצאת. הידית מסומנת PULL TO JETTISON (משוך להשלכה)

ב. מיכלי כנפיים

המיכלים הנתיקים בכנפיים יושלכו ע"י משיכתה של ידית (83) הנמצאת בצד ימין של התא הקדמי.

6. מערכת השמן

בכל בית מנוע מורכב מיכל שמן. לפני שינוי מנוע דרוונט מספר 571, לכל מיכל היה קיבול של 22 פיינט שמן עם מרווח אויר של 7פיינט. שינוי 571 מקטין את כמות השמן ל-19.5 פיינט.

בקרות המנוע

7. מנועי דרוונט מרק 8 ו-9

 
derwent

 מנוע דרוונט 8

א. שני סוגי המנועים האלה הם מנועי סילון בעלי זרימה צנטרפוגלית ובעלי דחף סטאטי של בערך 3500 ליברות בגובה פני הים. למנוע דגם 8 יש משאבות תיחול ולפידי הצתה ובמנוע דגם 9 יש במקומם מערכת הצתה בעלת אנרגיה גבוהה.

ב. סל"ד המנוע המירבי, קבוע ב-14,550 בגובה פנה"י. הסל"ד יגדל עם העליה בגובה ל-14,700 סל"ד.

8. מצערות

מנופי המצערת (12) ו-(90) נמצאים בקיר השמאלי של שני התאים, וכשהם סגורים לגמרי (אחורה), מתאפשר מעבר מספיק של דלק למנועים לסל"ד סרק. אין במערכת המצערות שיכוך של חיכוך. המצערות צריכות להיות סגורות באופן מלא לפני שתהליך התנעת המנוע מושלם. בתא הקדמי,כוללת ידית המצערת השמאלית את בקרת טיווח כוונת הג'יירו. ידית המצערת הפנימית מכילה את מפסקי השידור של מערכת הקשר.

9. מערכת התנעת המנוע

א. תהליך ההתנעה מבוקר אוטומטית ע"י קוצבי זמן. כשמשאבת הלחץ הנמוך פועלת והמצערת סגורה כדי להפעיל את המפסק הזעיר (7), לחיצה ושיחרור של מפסקי המתנע המוגנים הנמצאים על המדף השמאלי משלימה את תהליך ההתנעה ומפעילה את קוצבי הזמן, שבתורם מפעילים את המתנעים והמצתים. הזרם למעגל החשמלי של המתנעים מופסק אוטומטית לאחר 30 שניות.

ב. במנועי דרוונט 8

מפסק בידוד הצתה ומפסק בידוד משאבת תיחול לכל מנוע נמצאים בכל בית כן נסע ראשי. כשמפסק בידוד משאבת התיחול נמצא במצב OFF, המשאבה מבודדת. כשמפסק בידוד ההצתה נמצא במצב OFF, משאבת התיחול, סלילי ההצתה ולפידי ההצתה מבודדים. זאת כדי לאפשר התנעת המנוע לאחר התנעת נפל.

ג. במנועי דרוונט 9

שני מפסקים, המסומנים MAIN SUPPLY ו-ENERGY IGNITER SUPPLY נמצאים בכל בית כן נסע ראשי. כל מפסק מבודד את יחידת ההצתה ממערכת החשמל. בנוסף, המפסק הראשי מבודד את הממסר של המצת. אפשר להניע את המנוע מחדש כשכל אחד מהמפסקים נמצא במצב OFF.

10. מערכת ההצתה מחדש

מפסקי לחיצה להצתה מחדש (4,78,88,122) נמצאים בחלק העליון של כל מנוף ברז דלק לחץ גבוה. בכמה מטוסים המפסקים יכולים להמצא על פנל הנמצא בצד שמאל של על תא.משתמשים בכפתורים אלה כדי להצית מחדש את המנוע בעת טיסה או בדיקה של משאבות התיחול ולפידי ההצתה (במנועי דרוונט 8) או מערכת ההצתה אנרגיה גבוהה במנועי דרוונט 9) על הקרקע. השימוש במפסקים אלה הוא רק להצתה בזמן טיסה ולא להתנעה רגילה של המנועים.

11.מערכת כיבוי אש

א. בחלק הגוף האחורי נמצאים שני מטפי כיבוי אש למנועים. כשלוחצים על מפסק הלחיצה (45) המתאים בתא הקדמי, נוזל הכיבוי עובר מהמטפה ומרוסס מתוך טבעת ריסוס על המנוע. במקרה של נחיתת ריסוק, מפעיל מפסק אינרציה הנמצא בבית מנוע ימין את שני המטפים.

ב. מנורות אזהרת אש מנוע (36,43), אחת לכל מנוע נמצאות בתא הקדמי. הן מופעלות ע"י מפסקי להבה נתיכים הנמצאים בבתי המנועים. המנורות לא יכבו אם מופעלים מטפי הכיבוי.

12. מחווני המנוע

בלוחות המכשירים נמצאים מחווני המנוע הבאים:

1. מדי סל"ד - בשני התאים

2. מד טמפרטורת צינור פליטה - בתא הקדמי בכל המטוסים, בתא האחורי (94) לאחר שינוי 1656.

3. מד לחץ שמן (51,55) רק בתא הקדמי.

מערכות שרת ראשיות

13. המערכת ההידראולית

 
hyd_system_schematic

 שרטוט סכמטי של המערכת ההידראולית

א. משאבה הידראולית המונעת ע"י מנוע ימין מספקת לחץ להפעלת הצרכנים הבאים:

כני נסע

מדפים

מעצורי צלילה

מגבים (לאחר שינוי 1862)

ב. המשאבה ההידראולית גם מטעינה מצבר הידראולי שמספק לחץ להפעלת צרכנים כשהמנוע אינו פועל. פתח טעינת לחץ האויר למצבר ומד הלחץ שלו נמצאים ברצפת התא האחורי, בצידו הימני של המושב. לחץ הטעינה המוקדמת של המצבר הוא 800 PSI. בהפעלת המטוס בתנאים טרופיים יעילות המצבר הנ"ל עלולה לרדת.

ג. בקבוק אויר דחוס, המחובר למיכל ההידראולי, מדחס אותו בלחץ אויר של גובה פני הים בכל גובה טיסה.

ד. משאבת יד (85) הנמצאת בצד ימין של המושב הקדמי תספק לחץ לכל הצרכנים דרך הקוים הרגילים במקרה של נפילת הלחץ ההידראולי. אי אפשר להשתמש בה כדי להטעין את המצבר.

ה. אין במטוס מד לחץ הידראולי למעט מד לחץ המצבר בתא האחורי.

14. המערכת הפנאומטית

א. מדחס אויר המורכב על מנוע ימין מטעין בקבוק לחץ אויר הנמצא בחלק הגוף האחורי בלחץ של 450 PSI להפעלת הבלמים. שסתום מקטין לחץ במערכת הפניאומטית מקטין את הלחץ ללחץ הפעלה של 220 PSI . לחץ זה מוקטן עוד ל-120 PSI ע"י ממסר הבלמים.

מד לחץ אויר משולש הנמצא בקיר שמאל של התא הקדמי מראה את לחץ האויר בבקבוק ואת הלחץ בכל בלם.

15. מערכת היניקה

א. משאבת יניקה (ואקום) על כל מנוע יוצרת ואקום להפעלת מכשירי האופק המלאכותי, מחווני הכיוון (בתא האחורי בלבד, אחרי שינוי 1177) ומדי פניה ונטיה (לפני שינוי 1228). אם משאבה אחת אינה מתפקדת, היניקה שמספקת המשאבה השניה מספיקה להפעלת כל המכשירים הנ"ל. אין במטוס בורר או מד יניקה.

16. מערכת החשמל

א. מערכת זרם ישר

שני גנרטורים בהספק 3 קילוואט, אחד על כל מנוע, מספקים זרם למערכת החשמל 24 וולט ומטעינים את שני המצברים החשמליים של המטוס בני 12 וולט המחוברים בטור. מהירות החיתוך של הגנרטור היא 5000 סל"ד. שתי מנורות אזהרת כישלון גנרטור נמצאות על לוח המכשירים בתא הקדמי (לפני שינוי 1225) או בין שני מדי הדלק (אחרי שינוי 1225).

ב. מצבר חיצוני

שקע החיבור למצבר חיצוני נמצא בבית כן נסע שמאל, ולידו מפסק "קרקע/טיסה". כן נמצא שם מד מתח (או, לאחר שינוי 1431,שקע למד מתח), זאת כדי לבדוק את פעולת הגנרטורים, המצברים או המצבר החיצוני. מפסק ה"קרקע/טיסה" כשהוא במצב "קרקע", מבודד את המצברים והגנרטורים מהשירותים החשמליים , למעט, לאחר שינוי 1537, מעגל ההצתה של המנוע (במנועי דרוונט 9). במטוסים לאחר שינוי 1537, עומס ההתנעה נספג ע"י המצברים הפנימיים, בעוד שמפסק "קרקע/טיסה" במצב "קרקע", יתר העומס נספג ע"י המצבר החיצוני.

ג1. זרם חילופין להפעלת מצפן דגם 4F מסופק ע"י מהפך זרם או שניים הנמצאים בחלק הגוף האחורי, כשמהפך A הוא הראשי ומהפך B הוא רזרבי.

ג2. זרם ישר למצפנים ולמהפכים מבוקר ע"י המפסק הראשי(59) וע"י מפסק D. C. NORMAL / EMERGENCY מס' 65 הנמצאים על לוח המפסקים הימני בתא הקדמי. כשהמפסק האחרון מוזז למצב EMERGENCY (חירום), הוא מחבר אספקת זרם ישר חליפית למהפכים, ומשאיר את המפסק הראשי בלתי פעיל.

ג3. זרם החילופין מהמהפכים מבוקר ע"י מפסק A.C. NORMAL / EMERGENCY (64) הנמצא ליד מפסק ה-D.C.. מד מתח A.C. (53) מתחת למצפן, מראה בחלק הלבן של התצוגה שלו שזרם חילופין מסופק למצפן. אם מחוג מד המתח לא נמצא בחלק הלבן, זאת אומרת שישנה תקלה במהפך ושצריך להעביר את המפסק למצב EMERGENCY (חירום) כדי להעביר זרם למהפך B.

בקרת המטוס

17. הגאים.

א. הגאי המטוס הינם קונבנציונליים. אפשר להתאים את גובה דוושות הגה הכיוון ע"י משיכת כפתורים (33,104) הנמצאים בצד שמאל של כל פנל. הדוושות מחוברות מכנית ביניהן כדי להבטיח וויסות שווה.

ב. במטוסים הכוללים שינוי 1092, למאזנות ישנם לוחוני קיזוי קפיציים בנוסף ללוחונים המופעלים ע"י גלגלי שיניים.

18. מנגנון נעילת הגאים וטבעות השמירה.

א. ההגאים נעולים במצב נייטרלי ע"י ארבעה מוטות שיש להם פינים קטנים בכל קצה. שניים ממוטות אלו נועלים בתא הקדמי את דוושות הגה הכיוון למוט הפיתול של הגה הגובה, והשניים האחרים מחברים את מוט ההיגוי לנקודות עגינה (86) בצד ימין של התא, ולחציץ מאחורי מושב הטייס. מוטות אלו מאוחסנים כשאינם בשימוש על מדף בין שני תאי הטייס.

ב. טבעות שמירה הניתנות להסרה ושגם הן מאוחסנות על המדף הנ"ל, מוברגות לתוך חורים מתחת לכנפיים ומגלש החירום. החורים סגורים בדרך כלל ע"י פקקים.

19. קיזוז הגאים

לוחוני הקיזוז של הגה הגובה מופעלים ע"י גלגלונים (25,97) הנמצאים בצד שמאל של שני התאים. לוחון הקיזוז של הגה הכיוון מופעל ע"י גלגלונים קטנים יותר (28,100) הנמצאים מאחורי ולשמאלו של גלגלון קיזוז הגה הגובה. לכל אחד מגלגלי הקיזוז יש מחוון (26,27,98,99)

20. הפעלת כני הנסע

א. הפעלה רגילה

כני הנסע מופעלים ע"י ידיות כני הנסע (31,102), אחת בכל תא. לידיות יש שני מצבים: מעלה ומטה.

ב. נעילת קרקע

כשמשקלו של המטוס הוא על הגלגלים, או כשהמשכך השמאלי מכווץ, ננעלת ידית הגלגלים במצב מטה. שינוי 1335 מכניס למערכת ידיות עוקפות הנמצאות על קיר שמאל של כל תא. הידיות מסומנות EMERGENCY ONLY ,U/C GRD .LOCK OVERRIDE, PULL UP  ונמצאות במצב מעלה עד שהן מוחזרות ידנית למצב מטה.

ג. בשינוי 1334 מורכב חלון קטן בצד שמאל של הגוף מתחת לקצה האחורי של החופה, המאפשר לטייס לבדוק (על הקרקע) שוו הנעילה על הקרקע מחובר עם פין, ולכן נועל את ידית הגלגלים.

ד. הורדה בחירום

אם הלחץ ההידראולי נופל, אפשר להרים או להוריד את כן הנסע ע"י משאבת היד לאחר הזזת ידית הגלגלים למצב הנכון.

21. מחווני מצב כני הנסע

א. ישנו מחוון מצב כני נסע בכל תא (58,113). כשיש מתח במטוס, מראים המחוונים את התצוגות הבאות:

כני נסע נעולים מטה-3 אורות ירוקים

כני נסע לא נעולים-3 אורות אדומים

כני נסע נעולים מעלה-אורות כבויים.

ב. אם אחד מכני הנסע לא נעול במצב מטה או אם אחת מהמצערות פתוחה פחות משליש, מפסק זעיר (6) מופעל, ומנורות אזהרה (56,112) הנמצאות מצד ימין של מחווני כני הנסע נדלקות. במצב מצערות של 12,500 סל"ד המנורות הללו ישארו דולקות.

ג. כשכן נסע קדמי נמצא במצב מטה ונעול, עולה מוט מציין קטן מעל לחרטום.

 

22. הפעלת מדפים ומחוונים

א. הפעלה רגילה

הפעלת המדפים ההידראוליים נעשית ע"י ידיות המדפים (32, 103) הנמצאות בצד שמאל של כל לוח מכשירים. הן מסומנות UP-NEUTRAL-DOWN. אפשר לבחור בכל מצב מדפים רצוי ע"י הזזת ידית המדפים לכיוון מעלה או מטה, וכשהגיעו המדפים למצב הרצוי, הזזת הידית למצב נייטרלי.

ב. הפעלה בחירום

אם הלחץ ההידראולי נופל, אפשר להעלות או להוריד את המדפים ע"י משאבת היד לאחר בחירת המצב הרצוי.

ג. מחוונים

ישנו בתאים מחוונים חשמלי למצב המדפים (34,105)

23. הפעלת מעצורי האויר

א. הפעלה רגילה

מעצורי האויר ההידראוליים מופעלים ע"י 2 ידיות (17,95) המחוברות ביניהן הנמצאות אחת בקיר שמאל של כל תא, מתחת למצערות. הן מסומנות OUT-AIRBRAKE-IN. אין למעצורי האויר מחוון מצב היות ואפשר לראות אותם מכל תא.

ב. הפעלה בחירום

אם הלחץ ההידראולי נופל, אפשר להפעיל את מעצורי האויר ע"י משאבת היד לאחר בחירת המצב הרצוי ע"י ידית מעצורי האויר.

24. בלמים

הפעלת הבלמים הפניאומטיים נעשית ע"י ידית הנמצאת על מוט ההיגוי. אפשר לבצע בלימה דיפרנציאלית

ע"י לחיצה על דוושות הגה הכיוון יחד עם לחיצה על ידיות הבלימה. על מוט ההיגוי בתא הקדמי ישנו מעצור חנייה ולפני שינוי 813 גם על מוט ההיגוי בתא האחורי.

25. מכשירים

א. מד מהירות אויר ומחוונים נלווים

1. צינור פיטו משולב הנמצא בכנף שמאל מספק לחץ אויר להפעלת מדי מהירות האויר, למדי המהירות האנכית ולמדי הגובה.

2.בשינוי 1878 מחליפים את מד הגובה במד גובה דגם MK.19B. למכשיר זה יש בתצוגה איזור המראה כשהגובה הוא מתחת 16,000 רגל.

mk.19b
 

 מד גובה MK.19B

3. ראש הפיטו מחומם חשמלית למניעת קפיאה. החימום מופעל ע"י מפסק (61) הנמצא בלוח המפסקים הימני בתא הקדמי.

ב. מצפן ומחווני כיוון

1. מצפנים בעלי קריאה מרחוק

לפני שינוי 1177, ישנו מצפן בעל קריאה מרחוק בכל תא. מתח ההפעלה מגיע ממפסק הנמצא בלוח המפסקים הימני בתא הקדמי.

2. מצפן דגם MK.4F

בשינוי 1177 מורכב מצפן מהדגם הנ"ל (39) בתא הקדמי יחד עם מד מתח A.C. (53) מתחת ללוח המכשירים וקופסת הבקרה של המתקן (126) בתא האחורי. אספקת המתח למצפן נעשית ע"י מפסק ראשי (59) ומפסקי NORMAL-EMERGENCY לזרם ישר (65) ולזרם חילופין (64). כשמורכבת מערכת נחיתת מכשירים (ILS) מוחלף מצפן זה ע"י מצפן דגם MK.4FT.

 
mk4f

 מצפן MK.4F

3. מחווני כיוון

לפני שינוי 1177 ישנו מחוון כיוון בכל תא. לאחר השינוי ישנו מחוון בתא האחורי בלבד. הג'יירו המפעילים את המחוון מופעלים ע"י מערכת היניקה.

4. מצפני E.2.A.

בכל תא ישנו מצפן כזה, מצד ימין של לוח המכשירים. זה שבתא הקדמי (42) נמצא מתחת לחיפוי הפנל וזה שבתא האחורי (110) בתחתית הפנל.

ג. אופק מלאכותי

הג'יירו שמפעילים את מכשירי האופק המלאכותי מופעלים ע"י מערכת היניקה.

ד. מד פנייה ונטייה

לפני שינוי 1228 מחוונים אלו מופעלים ע"י מערכת היניקה. לאחר השינוי הם מופעלים ע"י זרם יר ויש להם דגלון OFF הנראה בזמן שלא מגיע מתח למכשיר.

ה. ישנם שעוני זמן (46,114) בשני התאים (לאחר שינוי 1844 רק בתא האחורי) בצד ימין של לוח המכשירים.

ו. מערכת ILS  ו-ZERO READER

בשינוי 1636 מורכבים במטוס מערכת ILS, ZERO READER ומצפן MK.4F. הכוונת מוסרת מהמטוס. בתא הקדמי נמצאים יחידת הג'יירו, מד מתח, לוח בקרה, בוחר נתיב, יחידת ג'יירו אופק, מחוון ה-ZERO READER, מחוון ILS, יחידת בקרה וכפתור ומפסק הפעלה וכן נורת אזהרה. בתא האחורי נמצאים מחוון ה-ZERO READER, מחוון ה-ILS, מחשב טיסה ומגבר אותות.

ז. במקום הכוונת אפשר להרכיב מד תאוצה.

ח. בשינוי 1910 מרכיבים במטוס מד התעייפות.

ציוד תא הטייס

26. הכניסה לתא

לתאי הטייסים נכנסים בעזרת משטחי דריכה וידיות אחיזה הנמצאות בצד השמאלי הקדמי של גוף המטוס.

משטחי הדריכה מורדים ע"י משיכת ידיותיהם החיצוניות ומתקפלים חזרה ע"י ידית הנמצאת לפני משטח הדריכה הקדמי. אפשר להפעילם רק מחוץ למטוס.

27. הפעלת החופה

א. כשהחופה סגורה, היא נתמכת וננעלת ע"י נועלים מצד שמאל וימין וע"י שני ווים מאחור. כשהיא נפתחת, משוחררים הווים האחוריים והנועלים מצד שמאל, והיא נפתחת לצד ימין על גבי הנועלים הימניים עד שמתיישר מוט תומך והיא ננעלת במצב פתוח. ידיות פתיחת החופה ונועלי צד שמאל ננעלים במצב פתוח. כשהחופה נסגרת, השרוול שעל המוט התומך יורד, והוא מתקפל מטה. החופה נמשכת מטה עד שהיא יושבת על מסגרת התא וננעלת ע"י ידית פנימית או חיצונית. הידית החיצונית משמשת רק לאחזקה ופעולתה אינה מבטיחה נעילה מספקת של החופה לשם טיסה.

ב.1 ישנה ידית לפתיחת החופה (11,93) בקיר שמאל של כל תא. כשאחת הידיות מוזזת קדימה, היא משחררת את הנועלים מצד שמאל ואת הווים האחוריים. כשהחופה נפתחת, הידיות נעות בצורה חופשית. אסור להזיזן למצב סגור כשהחופה פתוחה היות ומשקל החופה היורדת עלול לגרום נזק לווים האחוריים שיהיו במצב נעול. לאחר שינוי 815, אי אפשר לנעול את החופה כשהידיות במצב נעול.

ב.2 ישנה במטוס ידית לפתיחת החופה מבחוץ. כדי לפתוח את החופה,נדחף הנועל שבאחורי הידית קדימה והקצה האחורי של הידית מסובב החוצה ומעלה.

ב.3 כשהחופה נעולה, צריכות שתי הידיות הפנימיות להיות במרחק רבע אינץ' ממצב מטה מלא ועל הנועל שלהן (92). מרחק זה נועד לוודא שהמנגנון הוזז מעבר למרכז שלו לפני שהגיע לעוצרים. אם אין מרווח, יש צורך לבדוק את מנגנון הנעילה.

ב.4  הידיות (77,120) הנמצאות בקיר ימין של כל תא, משחררות את הווים האחוריים כשהן נמשכות קדימה. יש להשתמש בהן רק אם הווים האחוריים אינם משתחררים. ידית שחרור חיצונית, הנמצאת בצד שמאל של הגוף משמשת לאותו צורך ונמצאת מתחת לכיסוי בד.

ג.1 מחוון מצב חופה (73) נמצא בקיר ימין של התא הקדמי. כשהנועלים הימניים נמצאים במצב סגור, שני חיצים לבנים במחוון נמצאים בקו אחד. אם הם לא בקו אחד, יש סיכון שהחופה תעוף בטיסה.

ג.2 בשינוי 40/FC מורכב כפתור קפיצי בקיר שמאל של התא הקדמי. אפשר ללחוץ עליו רק כשידית ההפעלה נמצאת המצב הנעול הנכון.

ג.3 בשינוי 1787 מורכבת מנורת אזהרת מצב חופה בכל תא. בתא הקדמי היא נמצאת מעל לשמשה הקדמית משמאל למרכזה, ובתא האחורי (106) בקצה הקדמי של הקיר השמאלי. המנורות נדלקות כשידית פתיחת החופה אינה נמצאת במצב נעול מלא.

השלכת החופה

ד.1 ידיות השלכת חופה (44,108) נמצאות בצד שמאל של כל לוח מכשירים. כשאחת מהידיות נמשכת כולה החוצה, משוחררים הנועלים בצד שמאל וימין ואז החופה מתרוממת מעלה ואחורה על הווים האחוריים שמהם היא משתחררת בזוית של 40 מעלות. הידית צריכה להשאר במצב משוך עד שהחופה מתרחקת מהמטוס וזאת למניעת פתיחה לא בכוונה של הווים.

ד.2 אפשרי שבזמן סיחרור שטוח לא יהיה מספיק עילוי אוירודינמי כדי שהחופה תשתחרר מהווים האחוריים. במצב זה מומלץ להשתמש בתהליך השלכה מהקרקע.

מושבים ורתמות

אפשר לשנות את גובה המושבים ע"י ידיות הנמצאות בצד ימין של המושבים. מנגנוני השחרור (74,121) להטייה קדימה של רתמות מסוג Z נמצאים על קיר ימין של כל תא. מגן לסירת ההצלה מורכב בקדמת כל מושב.

29. חימום תא

א. לתאים מסופק אויר חם מהמנועים והבקרה עליו נעשית ע"י ידית (71) בקיר שמאל של התא הקדמי. המצב הקדמי של הידית הוא OFF ומזיזים אותה אחורה לפי בצורך עד למצב ON כדי להגביר את החימום בתאים. ידית זו צריכה להיות במצב OFF בהמראה כדי למנוע מאדים להכנס לתאים.

ב. ידית איוורור (14) הנמצאת בקיר שמאל של התא הקדמי מפעילה שסתום לאויר קר, ושסתום להוצאת אויר לא טרי. מושכים את הידית לאחור כדי להפעיל את שני השסתומים.

30. הפשרת הקרחה ואדים  מהשמשה הקדמית

א. נוזל הפשרה המותז על השמשה הקדמית מגיע ממיכל בנפח 4 פיינט בחרטום דרך משאבת יד (82) הנמצאת ברצפת התא הקדמי מצד ימין של המושב. במשאבה ישנו ווסת זרימה.

ב. לאחר שינוי 1413. מחוממות הזכוכיות המרכזית והימנית של השמשה הקדמית כדי למנוע אדים. מפסק הבקרה (75) נמצא על קיר ימין של התא הקדמי.

31. מגב השמשה הקדמית

בשינוי 1862 מורכב במטוס מגב מופעל הידראולית. ידית ההפעלה נמצאת על קיר שמאל של התא הקדמי במקום שבו היה מחוון סרט המצלמה. הידית מסומנת RUN-OFF-PARK וכשהמגב לא בשימוש באויר היא צריכה להיות במצב PARK.

32. חלונות נפתחים

ישנם בתא שני חלונות נפתחים, האחד בצד שמאל של השמשה הקדמית והשני בצד שמאל של החופה. כל חלון נפתח ע"י סיבוב של הגלגלון (13, בתא הקדמי) המתאים. אז החלון נפתח פנימה.

33. מערכת החמצן

א. החמצן במטוס מאוחסן בארבעה בקבוקים הנמצאים בצד שמאל של התא האחורי. החמצן עובר דרך ווסתי חמצן (47,109) הנמצאים בצד ימין של לוח המכשירים, ובהם יש בוחר המסומן NORMAL FLOW ,HI FLOW או EMERGENCY FLOW. צינורות החמצן (84,127) והשקע לצינור המגיע מהמסיכה נמצאים בצד ימין של כל מושב. ישנו גם שסתום הנמצא על המדף שבין שני התאים והמאובטח ע"י חוט אבטחה למצב ON.

ב. לפני שינוי 1239 ווסתי החמצן היו מדגם MK.11C. לאחר השינוי הווסת בתא הקדמי הוחלף לדגם MK.11D ובאחורי לדגם MK.11E. במצב זה, אספקת החמצן לווסת האחורי נלקחת מהווסת בתא הקדמי.

34. תאורה פנימית

א. בתא הקדמי

לוח המכשירים ולוח המפסקים מוארים ע"י מנורות אדומות ואולטרה סגולות, המופעלות ע"י מפסקי עמעום (דימרים) (115,116) הנמצאים על קיר ימין. המנורות המשניות מופעלות ע"י מפסק עמעום (101) הנמצא ליד ידיות הקיזוז בצד שמאל של התא. כשמורכב בלוח המכשירים מד טמפרטורת צנ"פ המנורה שלו מופעלת ע"י מפסק עמעום (107) הנמצא בצד שמאל של לוח המכשירים.

ב. בתא האחורי

התאורה מופעלת ע"י מפסקי עמעום (115,116).המנורות המשניות מופעלות ע"י מפסק עמעום (101)

מנורת מד טמפרטורת צנ"פ כשזה מורכב מופעל ע"י מפסק עמעום (107)

ג. תאורת חירום

לכל תא ישנו מצבר אלקליין המספק מתח לתאורת החירום. המנורה בתא הקדמי מופעלת ע"י מפסק עמעום (76) הנמצא על קיר ימין. זו של התא האחורי מופעלת ע"י מפסק עמעום (117) הנמצא ליד מפסק עמעום של התאורה הרגילה.

35. תאורה חיצונית

א. כל התאורה החיצונית מופעלת מהתא הקדמי.

ב. כל המפסקים לתאורה החיצונית נמצאים בקבוצה אחת על לוח המפסקים בקיר ימין.

ג. אור הנחיתה מתחת לכנף שמאל מופעל ע"י מפסק OFF-LOW-HIGH (18) הנמצא על המדף השמאלי בתא. כשהוא במצב LOW המנוע החשמלי מזיז את המנורה למצב חצי בחוץ ומדליק את הנורה.

במצב HIGH המנורה מלא בחוץ. אסור להוציא את המנורה למצב מלא במהירות מעל 175 קשר.

ציוד מבצעי

36. מכ"מ ורדיו

א. ישנם במטוס שני מכשירי רדיו בעלי 10 ערוצים הנמצאים בחלק הגוף האחורי. הם יכולים להיות מהסוגים הבאים: TR 1934/1935, TR 1934/1936 שני TR1936 או TR 1985/1986, TR 1985/1987

ב. קשר הפנים מגיע דרך ההגברה של מכשיר ה-VHF.

ג. ישנו שקע MIC/TEL מס' 81, 118 בקיר ימין של כל תא. אפשר להרכיב שקעים לחיבור מהיר לצידי המושבים. כמו כן ישנו מפסק "לחץ לשידור" (48) בחלקו העליון של כל מוט היגוי, עם מפסק השתקה קפיצי לידו. את המפסקים הללו אפשר להעביר למצערות. לאחר שינוי 812, מפסק MUTE-NORMAL מס' 119 בתא האחורי נמצא על קיר שמאל ואינו קפיצי.

ד. מפסק הזע"ט (72) נמצא על קיר ימין של התא הקדמי יחד עם מפסק F (70) ומפסק  D (69). מפסקי G-MANUAL, G-AUTO ו-G-D (9) נמצאים על קיר שמאל של התא הקדמי.

ה. בשינוי SRIM 2679 מחליפים במטוס את הזע"ט במכשיר DME מסוג REBECCA MK.8 המחוון והבקר נמצאים בצד ימין של התא.

37. כוונת ג'יירו

כוונת ג'יירו חשמלית מדגם MK.4B נמצאת מעל ללוח המכשירים בתא הקדמי. כפתור הבוחר/עמם (68) נמצא בצד שמאל של התא, ומנתק המעגל הראשי (41) נמצא בצד ימין של הכוונת ואילו בקר הטיווח מוכלל במצערת מנוע שמאל. נתיכים רזרביים (37) מאוחסנים בצד שמאל של הכוונת. מפסק בקרת החזרה לאחור (38) נמצא בצד שמאל של הכוונת, ובמקרה של כשל חשמלי יש אפשרות להוריד את הכוונת ע"י דחיפת ידית (40) הנמצאת מתחת לכוונת. מותר להשתמש בה לחירום בלבד, מאחר ויהיה צורך בטיפול בכוונת לפני החזרתה לשימוש. הכוונת מורדת אוטומטית כשהחופה מושלכת.

38. מצלמת כוונת

א. מצלמה דגם G.45B

מצלמה זו הנמצאת בחרטום מופעלת ע"י מפסק (63) הנמצא על לוח המפסקים הימני. המצלמה פועלת יחד עם מצלמת ההקלטה ומחוון מצב הסרט (5) נמצא על קיר שמאל של התא הקדמי.

ב. מצלמת הקלטה

מצלמה זו הנמצאת מעל לכוונת מופעלת ע"י לחיצה של כל אחד מחלקי הכפתור (49) הנמצא על מוט ההיגוי בתא הקדמי. נתיך המערכת  צריך גם הוא להיות לחוץ. הכפתור על מוט ההיגוי בתא האחורי אינו פעיל.

39. ציוד נוסף

תא מפות (22,125) נמצא בכל תא ובתא האחורי ישנו מקום לאיחסון נוסף.

ציוד חירום

40. מטפי כיבוי ידניים

שני מטפים נמצאים על המדף בין שני התאים.

41. עזרה ראשונה

שני ערכות ע"ר נמצאות על המדף שבין שני התאים

42. סירות הצלה

לכל טייס ישנה סירת הצלה מדגם K.

43. מוט הרמת חופה 

מוט הרמה מוצמד לצד שמאל של כל מושב

 
3

 תא טייס קדמי-לוח המכשירים

מקרא:

30.מנורת אזהרה העברת דלק מהנתיקים

31.ידית גלגלים

32.ידית מדפים

33.שחרור וויסות דוושות הגה כיוון

34.מחוון מצב מדפים

35.ידית השלכת נתיקים

36.מנורת אזהרת אש מנוע שמאל

37.נתיכים רזרביים לכוונת

38.מפסק בקרת כוונת

39.מצפן Mk.4F

40.מפסק כינוס בחירום של הכוונת

41.נתיך ראשי כוונת

42.מצפן E.2.A.

43.מנורת אזהרת אש מנוע ימין

44.ידית השלכת חופה

45.שני לחצני הפעלת מטפי כיבוי

46.שעון זמן

47.ווסת חמצן

48.מפסק לחץ לשידור

49.כפתור הפעלת מצלמה

50.מפסק עימעום תאורה אדומה של לוח מכשירים

51.מד לחץ שמן מנוע ימין

52.מד כמות דלק בתא האחורי במיכל הגוף

53.מד מתח זרם חילופין

54.מד כמות דלק בתא הקדמי של מיכל גוף

55.מד לחץ שמן מנוע שמאל

56.מנורת אזהרה גלגלים

57.מפסק עמעום תאורה אולטרה סגולה ללוח מכשירים

58.מחוון מצב גלגלים

 
4_001

 תא טייס קדמי-צד שמאל

מקרא:

1.ידית ברז לחץ נמוך מנוע שמאל

2.בקר VHF מס' 2

3.ידית ברז לחץ גבוה מנוע שמאל

4.כפתור הדלקה מחדש של מנוע שמאל

5.תומך למד אורך סרט מצלמה

6.מפסק זעיר להפעלת מנורות אזהרת כני נסע

7.מפסק זעיר מצערת של מערכת ההתנעה

8.מד לחץ פניאומטי משולש

9.מפסקי זע"ט

10.מפסק בוחר ערוצים רדיו VHF

11.ידית פתיחת חופה

12.מצערות

13.גלגלון פתיחת חלון

14.ידית איוורור תא

15.ידית עקיפה להורדת כני נסע בחירום

16.מפסק עמעום אורות אדומים משניים

17.ידית הפעלת מעצורי אויר

18.מפסק הפעלת אור נחיתה

19.שני מנתקי מעגל של משאבות לחץ נמוך

20.שני לחצני התנעה

21.שקע מד זרם של משאבות לחץ נמוך

22.תא מפות

23.בקר זע"ט מס.1

24.שני לחצני בדיקה של משאבות לחץ נמוך

25.גלגלון קיזוז הגה גובה

26.מחוון קיזוז הגה גובה

27.מחוון קיזוז הגה כיוון

28.מקזז הגה כיוון

29.ברז איזון דלק

 
5

 תא טייס קדמי-צד ימין

מקרא:

59.מפסק ראשי מצפן

60.מפסק תאורת רזין

61.מפסק חימום ראש פיטו

62.מפסק אורות ניווט

63.מפסק ראשי מצלמה

64.מפסק חירום זרם חילופין של המצפן

65.מפסק חירום זרם ישר של המצפן

66.מפסק בחירת צבע אורות זיהוי

67.לחצן הפעלת אורות זיהוי

68.מפסק בוחר-עמעם כוונת

69.מפסק D של הזע"ט

70.מפסק F של הזע"ט

71.בקרת חימום תא

72.בקר זע"ט

73.מחוון מצב נועלים שמאליים של החופה

74.שחרור רתמות מושב

75.מפסק חימום שמשה קדמית

76.מפסק עמעום תאורת חירום

77.ידית שחרור בחירום של הווים האחוריים של החופה

78.כפתור הדלקה מחדש של מנוע ימין

79.ברז לחץ גבוה מנוע ימין

80.ברז לחץ נמוך מנוע ימין

81.שקע מיקרופון

82.משאבת יד לנוזל הפשרה שמשה קדמית

83.ידית השלכת נתיקי כנף

84.צינור חמצן

85.משאבת יד הידראולית

86.מנשא למוט נעילת הגאים

 

1
 

 תא טייס אחורי-לוח המכשירים

מקרא:

102.ידית גלגלים

103.ידית מדפים

104.שחרור וויסות דוושות הגה כיוון

105.מחוון מצב מדפים

106.מנורת אזהרה לאי נעילת חופה

107.מפסק עמעום תאורת מד טמפרטורת צנ"פ

108.ידית השלכת חופה

109.ווסת חמצן

110.מצפן E.2.A

111.שני מדי כמות דלק

112.מנורת אזהרת גלגלים

113.מחוון מצב גלגלים

 

 
 
6

 תא טייס אחורי-צד שמאל

מקרא:

87.ידית ברז לחץ נמוך מנוע שמאל

88.כפתוך הדלקה מחדש מנוע שמאל

89.ידית ברז לחץ גבוה מנוע ימין

90.מצערות

91.מנוף עקיפה להורדת גלגלים בחירום

92.מגן לידית חופה

93.ידית חופה

94.מד טמפרטורת צינור פליטה

95.ידית מעצורי אויר

96.תא לאחסנת משקפי טיסה עיוורת

97.גלגלון קיזוז הגה גובה

98.מחוון מקזז הגה גובה

99.מחוון מקזז הגה כיוון

100.מקזז הגה כיוון

101.מפסק עמעום תאורה אדומה משנית

 
2

 תא טייס אחורי-צד ימין

מקרא:

114.שעון זמן

115.מפסק עמעום תאורה אלטרה סגולה

116.מפסק עמעום תאורה אדומה

117.מפסק עמעום תאורת חירום

118.שקע מיקרופון

119.מפסק השתקת רדיו VHF

120.ידית שחרור בחירום ווי חופה אחוריים

121.שחרור רתמות מושב

122.כפתור הדלקה מחדש של מנוע ימין

123.ידית ברז דלק לחץ גבוה מנוע ימין

124.ידית ברז דלק לחץ נמוך מנוע ימין

125.תא מפות

126.קופסת בקרה של המתקן של מצפן Mk.4F

127.צינור חמצן

 

 

עידכון אחרון ( שני, 28 ספטמבר 2009 )