אוגוסט 1991-תאונת מטוס קורנס 288
נכתב על ידי אבינעם מיסניקוב   
שישי, 02 מאי 2008

המטוס נחת לאחר גיחת אימונים. בעת הנחיתה פרצה אש באחד ממנועיו כתוצאה מתקלה במערכת הדלק. האש התפשטה לעבר אחת מהכנפיים שעלתה באש. הצוות הנחית את המטוס וקפץ ממנו.

מגדל הפיקוח הזניק לעבר המטוס הבוער את צוות החילוץ וכבאית מגף כיבוי אש. הכבאים כיבו את האש. הנזק היה גדול והמטוס הושבת.

המטוס הועבר בית המלאכה למטוסי כנף קבועה שביחידת האחזקה האוירית של החייל ובוצע בו סקר מקיף לאומדן הנזק,שלאחריו הוחלט לשפץ את המטוס ולהסב אותו לגירסת "קורנס 2000". לאחר שנה וחצי הושלם השיפוץ והמטוס הועבר לטייסת "האחת"