מיקום זה של מודול עליון ריק
powered_by.png, 1 kB
ראשי arrow היסטוריה ומורשת arrow בארץ-ישראל arrow "כיבוש הארץ" - ראשית התעופה בא"י (19-24)
"כיבוש הארץ" - ראשית התעופה בא"י (19-24) הדפס
נכתב על ידי אבינעם מיסניקוב   
שני, 10 מרץ 2008

 

_E_NO_IMAGE

תמונה 19: ע. צוקרברג, הטייס הראשי  והמדריך של חברת "אוירון"

תמונה 19: חברת התעופה "אוירון" אינה מסתפקת בהדרכת תלמידים חדשים. היא גם מרכזת סביבה את כוחות התעופה היהודים, פליטי הגולה, שהביאו העליות. אחדים מבין העולים הם הטייסים, המדריכים והמהנדסים הקבועים של החברה. אחרים שהסתדרו בארץ במקצועות עבודה אחרים מקבלים על ידי חברת "אוירון" את האפשרות לטוס באוירוניה ולעשות תרגילים בימים שהם פנויים מעבודתם. על יסוד נסיונם באוירוני חברת "אוירון" נבחנו שלושה מבין העולים בתור טייסים מסחריים, מדריכים ומהנדסי קרקע. בעזרת מומחים אלה, תקים חברת "אוירון" בית-מלאכה לתיקון ובנית אוירונים בשביל הארץ כולה.

_E_NO_IMAGE

 תמונה 20:טייס כפרי,חבר קיבוץ בעמק הירדן

תמונה20: חברת "אוירון" מקדישה תשומת לב מיוחדת להדרכת טייסים כפריים. רבים מבין חברי הקיבוצים בגושי ההתישבות השונים, אנשים אחראים, מנוסים במציאות הארץ-ישראלית, עברו את בית הספר לתעופה באפיקים וקבלו תעודות טייסים. אנשים אלה, שהתעופה אינה משמשת להם קרדום לחפור בו, רואים בפעולה זו את אחד הכיבושים החלוציים בארץ, ומתמסרים לה בכל חום ליבם. אנשים אלה אינם תלויים בנו בפרנסתם. אחרי גמרם את הקורס באפיקים וקבלת תעודות טייסים, חוזרים הם לקבוציהם, ובימים פנויים מעבודה, במחנות שיסתדרו פעמים אחדות בשנה, ימשיכו טייסי הכפרים שלנו את למודיהם ותרגיליהם, והם יהוו את הרזרבות של החומר האנושי המעולה ביותר שיבוא לקריאה ראשונה למלא את התפקידים שהתעופה העברית תטיל עליהם.

_E_NO_IMAGE

תמונה 21:מיפקד קבוצת טייס של הקלוב הארץ ישראלי לתעופה, תל אביב בבת ים. עם התחלת הפעולה מסתדרים חברי הקבוצה בטור לפני הדאון, (גלשון למוד "ורונה ביס") לפקודתו של המדריך (אשר ברייר, טייס דאונים דרגה C, טייס אוירונים דרגה A)

תמונה 21: ארבע דרגות בדאייה: A,B,C,D לפי התקנות הבינלאומיות כוללת הבחינה לדרגה A: מעוף של 30 שניות בקו ישר, ידיעות עיוניות בסודות הטייס. הבחינה לדרגה B:  שלושה מעופים של 60 שניות כל אחד, עם סבוב בצורת S וירידה למטרה. דרגה D: דאיה (כלומר ניצול זרמי אויר עולים) במשך 5 דקות בגובה מעל נקודת הזינוק. דרגה D ניתנת לטייס שהצליח לשהות באויר 5 שעות רצופות, השיג גובה של 1000 מטר מעל נקודת הזינוק ועבר מרחק של 50 ק"מ. מדריך-דאייה צריך להיות לפחות בעל דרגה C וחייב להיות בעל ידיעה מקיפה בתורת הטיס העיונית, וכן בעבודת תיקון הדאונים.

 

_E_NO_IMAGE

תמונה 22: טיסת-סחיבה על-ידי מכונית (אוטו סטרט) על החוף בבת-ים, על-ידי קבוצת-טיס של הקלוב הארץ ישראלי לתעופה,  בתל-אביב. האחראי לפעולה מניף את הנס, שבו ינתנו הסימנים בזמן הזינוק. הדאון-מטיפוס "גרונאו-ביבי" אורך כנפיו 14.5 מטר, מהירותו 60-120 ק"מ/שעה

תמונה 22: בשנים האחרונות הגיעה הדאייה להישגים מפליאים. בהתחרות הבינלאומית בגרמניה, בשנת 1938, הגיעו שני טייסים לגובה 8000 מטר. שיא הטיסה למרחק היה 445 ק"מ. טייס הדאונים אינו נישא לאן שיישאנו הרוח, אלא מכוון הוא את טיסתו בדיוק ממקום אחד למשנהו. ארץ-ישראל מצטיינת באקלימה הנוח לדאייה במשך רוב ימות השנה: שמים בהירים, זרמי אויר עולים, העדר גשמים וסערות. לכן עתידה הדאייה להיעשות הספורט הלאומי של עמנו. הקלוב הארצישראלי לתעופה הקים שני מרכזי הכשרה לטייסי דאונים: בבת ים על יד תל אביב ובכפר ילדים (גבעת המורה) על יד עפולה. במחנות של 10-14 ימים יבלה הצעיר את ימי החופש עד הגיעו לדרגה C. עוד 10 שעות לימוד והוא יהיה טייס אוירונים. באופן זה יכשיר הקלוב במשך השנים הבאות 100 טייסי C לשנה.

_E_NO_IMAGE

 תמונה 23: הדאון "גרונאו-ביבי" של הקלוב הארצישראלי לתעופה, תל-אביב, בזמן טיסת-סחיבה על-ידי מכונית בבת-ים. הדאון קשור בכבל פלדה, שארכו 200 מטר, אל המכונית הדוהרת לאורך החוף במהירות 80 ק"מ לשעה, והוא מוסיף לעלות. כשישיג הטייס גובה מספיק ישחרר את הדאון מהכבל וידאה כציפור, "על כנפי רוח"

תמונה 23: ראשון לכל מפעלי הטיס האזרחי בארץ, נוסד ב-1933 הקלוב הארצישראלי לתעופה בתל אביב בשם "הגמל המעופף". במשך שנתיים עסקו חברי הקלוב בלמוד עיוני גרידא. עם ה"מכביה" של שנת 1935 הגיעה קבוצת "אנשי-טיס" מגרמניה ואיתה שני דאונים מטיפוס "גרונאו ביבי", ומאז התפתחה בארץ יפה מאד הטיסה בדאונים. בקלוב מתקבלים צעירים וצעירות מבני 18. היום מספר החברים הפעילים למעלה מ-60. מהם 3 טייסי אוירונים, 5 טייסי דאונים דרגה C, ו-20 טייסים מדרגות A ו-B. קלובים לתעופה קיימים עתה בחיפה, בירושלים, בעמק הירדן ובגוש חרוד. בבת ים יתקיים החל משנת 1939 מחנה דאייה קבוע לדרגות A ו-B ולטיסות-סחיבה במכונית.

 

אין תמונה

 

תמונה 24 (חסרה):לפני הזינוק.הטייס היושב בדאון-יצחק הננסון מקשיב להוראותיו של חברו האחראי לפעולה-בנימין כהנא.שניהם חברי הקלוב הארצישראלי לתעופה,ת"א,מראשית הווסדו.ובו הגיעו לדרגה C בדאייה.בשנת 1939 הוסמכו כטייסי אוירונים דרגה A.

תמונה 24: שיאי דאייה ארצישראליים. בשנת 1935 השיג הטייס א. רפפורט, המדריך הראשי של הקלוב הארצישראלי לתעופה, שיא דאייה בשהותו באויר, בדאון "גרונאו ביבי" 5 שעות ו-27 דקות. הטיסה נעשתה מעל הר הכרמל בימי ה"מכביה" הראשונה, יולי 1937. לזכר המאורע הזה נקרא שם הדאון "שיאון". באפריל 1938, במחנה הדאייה בכפר ילדים, הגיע הטייס ב. כהנא לגובה 1250 מטר מעל נקודת הזינוק. הטיסה נעשתה בדאון "צ'ייקה".

 

עידכון אחרון ( שני, 10 מרץ 2008 )
 
< קודם
הוסב לעברית על ידי אתר ג'ומלה
© 2019 מרחב אווירי 2006
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.